NR. 309
omslag 309.jpeg
 

Innehåll


Redaktionellt

Sinziana Ravini & Fredrik Svensk

Konstsverige idag
Documenta 14 och fragment av
samtidigheter

Petra Bauer

Från Paris till Abu Dhabi – om konstens nya villkor

Josefine Wikström

Konstens elfenbenstorn – Några betraktelser kring Venedigbiennalens och Documenta 14:s politiska diskurser

Sinziana Ravini

A Manifesto for
Divinatory Feminism

Camille Ducellier

En mindre flykt från Marx

Anders Ramsay

Intervju med Claude
Lanzmann

Sinziana Ravini

Riksväg 25, delat
samhälle innebär en
gemensam skuld.
Hur tänkte vi och med
vad?

Lisa Torell

(Inte) mer autonomi

Kerstin Stakemeier

Vaska Fimpen
– mer ett vad än ett vem

Frida Sandström i samtal med
Iris Smeds

Medverkande

 

Redaktionellt

Vad står på spel just nu för landets självorganiserade konstverksamheter och mindre konstinstitutioner? I detta nummer inleder Paletten en ny undersökande serie där konstorganisationer berättar om sin verksamhet, sina frågeställningar, problem, strategier, visioner och satsningar, och vilka andras arbete de vill lyfta fram. Galleri Syster i Luleå, Reymyre Art Lab i Reymyre, Konsthall C i Hökarängen, Köttinspektionen konst i Uppsala, Sunshine Socialist Cinema i Höja och Rehab-Shop i Göteborg är några av de som berättar om specifika projekt, och om sitt arbete med själva formerna för att visa, producera och samtala om konst; genom residensprogram, samarbeten, forskningsstationer, tonåriga rådgivare, sommarläger, och publikationer som sätter utställningar i perspektiv. Vi ser feministiska och dekoloniala strategier, och strategier för lokal närvaro och att vända blicken och se det lokala istället för det internationella eller kända namn. Återkommande är kampen mot hyreshöjningar för att behålla sina lokaler (andra arbetar hyresfritt i en källarskrubb och utökar kanske till tvättstugan). "Alla låginkomsttagare och ideella organisationer börjar nu känna effekten av nyliberalismen på fastighetsmarknaden”, skriver Mossutställningar från sina lokaler i Värtahamnen i exploateringens
Stockholm, som de riskerar att bli av med. Nomad i Göteborg upplåter istället illfälliga rum på olika platser i staden till konstnärer som får fria händer att visa sina verk utan kuratorer i en stödstruktur som gör det möjligt för konstnärer att kuratera sitt arbete som de vill, och få assistans. Reymyre Art Lab arbetar fram en studieform som gör motstånd mot att tänka landsbygdsområden som esurser som ska exporteras och utvinnas som helgutflykter, sommarstugor och turistupplevelser av hantverksproduktion.

På platser runt Hovmanstorp i Småland, fortsätter Palettens serie med verkberättelser i konstnärers egna ord, med att Lisa Torell skriver om sitt och Johanna Gustavsson Fürsts verk Riksväg 25, delat samhälle innebär en gemensam skuld. Erfarenheten av arbete på (en) plats i ett lokalt geografiskt sammanhang, ger ett slags kunskapsnärvaro eller improvisationskunskap. Kompetensslumpen, kallar Torell den i texten, som via två konstnärers val under processens gång försöker komma åt kunskapandet i detta. Torell sätter egna
begrepp som svarsansvar, preformance och kompetensslumpen i bruk, och låter dem möta Benjamins jetztzeit och situerad kunskap à la Donna Haraway med flera. För att kunna arbeta med konstnärlig frihet nom olika projekt, måste konstnären tänka inte bara på vad hon ska svara på utan också på om frågan alls är relevant, skriver hon.

Kanske var Documenta 14 varken en konstnärlig och ekonomisk katastrof, eller ett radikalt försök att göra något nytt med den stora utställningsformen. Petra Bauer har varit där och hittar saker  enskilda verk och händelser medan Sinziana Ravini granskar de curatoriska utgångspunkterna för både Documenta och Venedigbiennalen.

I Palettens autonomiserie föreslår Kerstin Stakemeier – i en text introducerad av Johannes Björk – olika strategier för autonomt handlande medan Josefine Wikström har läst Gregory Sholette, en av förgrundsgestalterna till den nya termen ”social praktik”. Claude Lanzmann, filmskaparen bakom den epokgörande dokumentärfilmen Shoah (1985) är aktuell med en ny kontroversiell film en omöjlig kärlekshistoria i Nordkorea. Sinziana Ravini har träffat honom i Paris för att tala om dessa filmer, men också om kärleken till Simone de Beauvoir, motståndsrörelsen,
68-rörelsen och den ständigt aktuella Israel-Palestina konflikten.

Camille ducellier har skrivit ett nytt feministiskt manifest och Iris Smeds bidrar med ett utdrag ur den pågående diktsamling Hora säljer konst. Frida Sandström samtalar med Smeds om bland annat hennes alias, punkbandet Vaska Fimpen, vars manifest också publiceras. Därtill en längre betraktelse av Anders Ramsay över Anders Burmans bok Flykten från Hegel. Den postmoderna vänsterns genealogi. Vad innebär egentligen ”det postkantianska förfallet”, och hur ska vi förstå Althusser, Rancière och hela arvet efter 68-rörelsen idag?


Trevlig läsning
Sinziana Ravini, Fredrik Svensk
& redaktionen