Art Journal

nätskrift  

Palettens nätpublikation.


 
 

ARKIVMONTAGE

 

KRITIK

Under denna rubrik kommer Palettens redaktion att publicera kritik och kommentarer. 

KONST

Här kommer konstprojekt att presenteras framöver.