Art Journal

KALENDER


Köp Upplysningens estetik av Sven-Olov Wallenstein
Aug
28
to Dec 31

Köp Upplysningens estetik av Sven-Olov Wallenstein

Köp Upplysningens estetik - nedslag i 1700-talet av Sven-Olov Wallenstein.

Endast 100kr exklusive frakt. Skicka din beställning till hej@paletten.net

Glöm inte ange namn och adress. Priset gäller året ut eller till vi sålt slut.

OBS Om du tecknar en ettårsprenumeration på Paletten får du boken gratis.

Prenumeration tecknar du här.

Om Upplysningens estetik

Upplysningens estetik samlar en serie artiklar publicerade i Paletten mellan 2011 och 2016. I centrum står fyra begrepp: estetik, den sköna konsten, kritik och historia. Tillsammans inringar dessa termer det fält på vilket den moderna konsten tar form, och det har trots otaliga förvandlingar förblivit bestämmande också för vår egen tid. Det estetiska tänkande som framträder under upplysningstiden är emellertid inte bara en upptäckt av ett nytt fält, utan också en utmaning mot tänkandet självt i alla dessa traditionella former. Att känna, uppleva och stå inför ett konstverk innebär också en omvandling av vad det innebär att tänka, en uppmaning till ett erfara det unika och enskilda, och till att sätta vår sensibilitet i spel på ett sätt som förvandlar oss själva.

View Event →

Paletten på bokmässan! Samtal och release
Sep
27
6:30 PM18:30

Paletten på bokmässan! Samtal och release

SAMTAL

I Aftonbladets monter B07:40 på bokmässan samtalar Palettens chefredaktörer Sinziana Ravini och Fredrik Svensk med Sven-Olov Wallenstein om hans nya bok Upplysningens estetik - nedslag i 1700-talet och med Jonas Ekeberg om hans nya bok om nordisk samtidskonst (Torpedo Press).

Specialpris på boken i samband med samtalet och på efterföljande release av #317.

RELEASE 19.30

Samling vid hissen på hotellet för release av Paletten #317.

Paletten #317, ute nu, fokuserar på fascism, fetischism och nya teknologier. Med bidrag av Magnus Bärtås & Fredrik Ekman, Joakim Forsgren, Sonia Hedstrand, Aurelie Galois, My Lindh, Robert Stasinski och Fanny Wendt Höjer.

Under samtal och release kommer böckerna och paletten att erbjudas till extremt reducerat pris. 21.30 rekommenderar Paletten fortsatt firande med vännerna i Glänta på Valands Nattklubb.

ERBJUDANDEN

Köp boken Upplysningen estetik för endast 100kr exklusive frakt. Skicka din beställning till hej@paletten.net

Glöm inte ange namn och adress. Priset gäller året ut eller till vi sålt slut.

OBS Om du tecknar en ettårsprenumeration på Paletten får du boken gratis.

Prenumeration tecknar du här.

OM UPPLYSNINGENS ESTETIK

Upplysningens estetik samlar en serie artiklar publicerade i Paletten mellan 2011 och 2016. I centrum står fyra begrepp: estetik, den sköna konsten, kritik och historia. Tillsammans inringar dessa termer det fält på vilket den moderna konsten tar form, och det har trots otaliga förvandlingar förblivit bestämmande också för vår egen tid. Det estetiska tänkande som framträder under upplysningstiden är emellertid inte bara en upptäckt av ett nytt fält, utan också en utmaning mot tänkandet självt i alla dessa traditionella former. Att känna, uppleva och stå inför ett konstverk innebär också en omvandling av vad det innebär att tänka, en uppmaning till ett erfara det unika och enskilda, och till att sätta vår sensibilitet i spel på ett sätt som förvandlar oss själva.

Välkomna!

View Event →
Samtidskonst och digitalisering
Aug
17
1:00 PM13:00

Samtidskonst och digitalisering

Paletten samarbetar med Göteborgs konsthall om symposiet Samtidskonst och digitalisering.

This symposium on contemporary art's implication in digital technology presents two sets of different and overlapping practices in an attempt at presenting specific intersections, or problems, relating to a world rendered, reproduced and experienced digitally.

Program:

13.00
Stina Edblom, konstnärlig ledare, Göteborgs Konsthall hälsar välkommen.
Patrik Haggren, programmets curator, introducerar dagen.

13.20
Heads, Hands and Avatars: Contemporary Art and Colonizing Capitalism
Josefine Wikström – Art, Society and Technology in Adorno
Sidsel Meineche Hansen – Everything is personal data
Nina Cramer – I Am Queen Mary, the data body
Hanni Kamaly – HeadHandEye_remix

14.30 Panelsamtal
Sidsel Meineche Hansen, Nina Cramer och Hanni Kamaly.
Moderator: Josefine Wikström

15.00 Paus

15.30
Time and Motion After the Postdigital
Lundahl & Seitl and ScanLAB Projects – Acceptable Levels of Reality
Frida Sandström – Liquid Fiction
eeefff – Parasite Interface
Gaby Cepeda – MARKET (i)LOGIC: A look at (ir)rational and (in)efficient escapes
Kristoffer Gansing – The Eternal Network: Anachronisms of Art and Digitalisation

17.00 Panelsamtal
Frida Sandström, Lundahl & Seitl och Kristoffer Gansing.
Moderator: Fredrik Svensk

17.30 Slut

Foto: Sidsel Meineche Hansen, An Artist’s Guide to Stop Being an Artist (2019).

View Event →
Exposium & Celebration. New book by Sven-Olov Wallenstein!
May
17
3:30 PM15:30

Exposium & Celebration. New book by Sven-Olov Wallenstein!

Welcome to the Exposium and Celebration!

UPPLYSNINGENS ESTETIK - NEDSLAG I 1700-TALET
NEW BOOK BY SVEN-OLOV WALLENSTEIN!

+
RELEASE
Paletten Art Journal # 316

+
Exposium:
Presentations from recent issues of Paletten!

+
Super Celebration


------------------------------------
S C H E D U L E
------------------------------------

17:00
Apéritif + Super Mega Deal:

UPPLYSNINGENS ESTETIK - NEDSLAG I 1700-TALET +
1 year Paletten Subscription + 3 current issues in you hand.
200 KR !!! (only for the 50 first guests)

18.00
Introduction
Sinziana Ravini &
Fredrik Svensk

18:15
Mini presentations from current issues
Donia Saleh
Jan-Erik Lundström
Anton Göransson
Rita Nettelstad


18.30
Sven-Olov Wallenstein
Talk+Q&A

19.30
Simple Supé

20.00
Celebration

23.00
Fine

View Event →
Paletten Release! #315 + Samtal om kärlek och hat
Mar
8
2:00 PM14:00

Paletten Release! #315 + Samtal om kärlek och hat

Release för Paletten #315: KÄRLEK OCH HAT

SINZIANA RAVINI I SAMTAL MED MEDVERKANDE KL.14.30

Release + samtal på Kvinnohistoriska museet pågår från 14.00 till 16.00.

Release sker även på Kungliga Konstakademien 15.00 till 17.00. I samband med utställningen Ottila Adelborg Revisited, curaterad av Sara Rossling.

PRENUMERATIONER SÄLJS TILL SPECIALPRIS

https://www.kvinnohistoriska.se/
https://konstakademien.se/utstallningar/

OM NUMRET: KÄRLEK OCH HAT


I det här numret av Paletten tittar vi närmare på kärleken och hatet som ett nytt spår i Palettens undersökning av konstens autonomi och dess relation till den koloniala modernitetens verkningar.

Det finns ingen kärlek utan hat, utan passion, utan lusten att sluka den andre, utan viljan att ge upp allt, inte minst sig själv. Vissa går så långt som att säga att hat och kärlek är två delar av samma mynt. Stämmer det?

Vad händer om vi tillämpar denna syn på de hatvågor som sköljer över världen idag och som blivit en del av konstens miljö och villkor? Kan vi älska våra fiender? Fienden inom oss? Eller är kärlek en illusion, ett optiskt hinder, en skranglig stege som gör att vi bara slår oss ännu hårdare när vi faller?

Palettens nya nummer är en hyllning till Mara Lees Kärleken och hatet, men också till Renata Salecls Perversions of Love and Hate. Numret innehåller texter av Mehdi Belhaj Kacem, Isabella Blomstrand & Carl Michael Edenborg, Simon Critchley & Jamieson Webster, Maria Domellöf, Wera von Essen, Agnieszka Gratza, King Barney Parsons, Sinziana Ravini, Silvana Lagos, Lina Mannheimer, Renata Salecl och Cecilia Sjöholm, liksom ett samtal kring temat kärlek och hat arrangerat av Sinziana Ravini tillsammans med Carl Michael Edenborg, Mara Lee, Joanna Lombard, Dorinel Marc, Marcus Lindeen, Fia-Stina Sandlund och Ylva Snöfrid.

View Event →
Seminarium och release för Paletten #314
Jan
25
6:00 PM18:00

Seminarium och release för Paletten #314

Tid/Time: 18.00-19.30
Plats/Location: Rutiga golvet, Royal Institute of Art 
Språk/Language: engelska/English
Bild/Picture: Olia Sosnovskaya: "burn on fire, alight, inflamed, glow, ablaze, fervent, go up in smoke," (2017)

[Scroll down for English]

Konsttidskriften Palettens mångåriga undersökning av konstens autonomi har byggt på en märklig misstanke. Om nu den moderna konsten är en integrerad del av en kolonial och kapitalistisk modernitet, med dess olika statsformer och dess makt- och begärsrelationer, borde den då inte vara en viktig plats för att försöka förstå och utmana dess förutfattade gränslinjer?

Idag är vi många som både konstnärligt och intellektuellt försöker kritiskt granska och befria kategorier såsom klass, kön, ras och sexualitet från de moderna orienteringar som fortfarande strukturerar mänskligt liv. Intresset för hur vi styrs av och styr våra liv har på senare år aktualiserat regelverket som konstnärlig form; det så kallade “scoret”. 

I nya Paletten (#314) låter vi det redaktionella montagets form verka därefter, genom bidrag av Mattin, Moa Franzén, PETER, Max RonnersjöOlia Sosnovskaya och NMO. Deras utsagor vidgar och komplicerar score-begreppet och de problematiker som följer med dess spridning i ett samtida arbetsparadigm. 

Vid detta kombinerade release-seminarium utför eller berättar några medverkande i Paletten om sitt arbete. Paletten presenterar också två nya remixer av Sclub7:s låt “Bring it All Back” (1999), av rip ME och Long War. De finns även att lyssna till på Palettens hemsida från 1 januari 2019. 

Konsttidskriften Paletten är en svensk konsttidskrift med bidrag från en mängd fält och praktiker. Sedan den grundades i Göteborg 1940 har tidskriften varit centrum för kritiska samtal om och som konst i Sverige. Nuvarande redaktionsgrupp består av Johannes Björk, Gabo Camnitzer, Andreas Christakis, Anton Göransson, Patrik Haggren, Maja Hammarén, Laura Hatfield och Frida Sandström. Chefredaktörer är Sinziana Ravini och Fredrik Svensk. Hemsida: https://paletten.net

Fullständigt program för forskningsveckan: https://kkh.se/forskningsvecka/

* * *

Release seminar with Paletten Art Journal

Paletten Art Journal’s longstanding investigation of the autonomy of art relies on a strange suspicion. If the modern art is integrated in the colonial and capitalist modernity, with its different formations of states, power relations and desire structures – isn’t it then an important place to understand and challenge these presumed boundaries? 

Today we are many who both artistically and intellectually try to critically investigate and liberate categories such as class, race and sexuality from the modern alignments that still are shaping human life. In recent years, the interest in how we shape our lives and how they are shaped has actualised the protocol as artistic form: the so called “scores”. 

In the new issue of Paletten (#314), we let the shape of the editorial montage work accordingly, through contributions by Mattin, Moa Franzén, PETER, Max RonnersjöOlia Sosnovskaya och NMO. Their additions broaden and complicate the notion of the score, and the problems that follow with its proliferation in a contemporary paradigm of work. 

For this combined release seminar, contributors of Paletten Art Journal will present or practice their works, alongside two new remixes of Sclub7’s track “Bring it All Back” (1999), by rip ME och Long War. These will also be available at Paletten’s web page from 1 January 2019. 

Paletten Art Journal is a Swedish-based art journal with contributions from various fields and practices. Since it was founded in Gothenburg in 1940, the journal has been a center for the critical conversation on and with art in Sweden. The editorial board currently consists of: Johannes Björk, Gabo Camnitzer, Andreas Christakis, Anton Göransson, Patrik Haggren, Maja Hammarén, Laura Hatfield and Frida Sandström. Editors-in-chiefs are Sinziana Ravini and Fredrik Svensk. 
Website: https://paletten.net

Full programme for the research week: https://kkh.se/en/forskningsvecka/

View Event →
Arbetarkonst – ett exposium
Dec
8
12:30 PM12:30

Arbetarkonst – ett exposium

(English version below)

(Program below)

Bild: Petra Hultman, Examensarbete i konst - Arbete i textil Mary Hultman (2017)

Arbetarkonst ett exposium utgår från frågan om relationen mellan konst och arbete idag. Syftet är att låta konstnärer, författare och kritiker i olika former presentera och behandla vitt skilda aspekter av ämnet. Detta exposium kommer därför att blanda historiska, teoretiska och konstnärliga gestaltningar som tillsammans syftar till att ge upphov till nya tankar kring konsten och arbetet så som vi känner det.

Arrangemanget kommer att genomföras på svenska och engelska, och kommer att följas upp i tidskriften Paletten under våren 2019.

Tillsammans med konstnärer, teoretiker och aktivister har tidskriften Paletten sedan 2011 undersökt frågan om arbetarkonst idag. Detta har skett genom en rad offentliga seminarier i samarbete med ABF samt i en pågående diskussion i tidskriften kring frågan om konstens autonomi och dess integrerade del av den koloniala och kapitalistiska moderniteten och dess maktordningar. I detta pågående arbete har Paletten bland annat behandlat relationen mellan konstnärligt arbete, lönearbete, hemarbete och annat reproduktivt arbete; konstens relation till arbetarrörelsen; automatiseringens inverkan på konsten och arbetet; konstens relation till dagens segregerade arbetsmarknad och till en finansialiserad kapitalism. Nu fortsätter Paletten denna undersökande verksamhet på Göteborgs Konsthall, med Arbetarkonst ett exposium.

Fri entré, ingen föranmälan.
Välkommen!

Arbetarkonst ett exposium starts from the question of the relation between art and labor today. Artists, writers and critics will contribute a wide spectrum of forms and ways of dealing with this subject. The exposium will mix historical, theoretical and artistic presentations the aim of which is producing new perspectives on art and labor as we know them.

The program will include presentations in both Swedish and English and will be followed up in an issue of Paletten Art Journal in the spring of 2019.

Since 2011, Paletten Art Journal has together with artists, theorists and activists explored the possibilities of a workers’ art today. This has taken place through a set of public seminars arranged in collaboration with The Workers’ Educational Association (ABF), as well as an ongoing discussion on the autonomy of art and its integration into colonial and capitalist modernity and its power structures. This ongoing investigation in Paletten has treated such subjects as the relation between artistic labor, wage labor and domestic and other reproductive labor; art’s relation to the labor movement; the effects of autonomation on art and labor; art’s relation to a segregated labor market and to financialized capital. Now Paletten continues this exploration at Göteborgs Konsthall, with Arbetarkonst ett exposium.

OBS! Uppdaterad tid! Vi börjar dagen redan kl 12.30!

Program:

Kl. 12.30
Arbetarkonst ett exposium
Introduktion/Introduction
Fredrik Svensk

Kl. 12.45
Arbete i Hemmet och den svenska husmodern / Housework and the Swedish Housewife
Petra Hultman

Kl. 13.15
Om fascismens estetik, ekot från arbetarkulturen, rasismens erfarenhet i dagens litteratur.
About the aesthtics of fascism, the ecco of prolitarian cutlture, the experience of rasism in contemporary litterature
Felicia Mulinari

Kl. 13.45
Konst, konsthantverk, lönearbete och arbete: pre-kapitalism, anti-kapitalism och post-kapitalism
Art, Craft , Labour and Work: pre-capitalism, anti-capitalism and post-capitalism
Dave Beech

Kl. 14.15
Framtidens kropp i arbete
The future body at work
Frida Sandström och Kasia Wolińska

Kl. 15
Paus/Break

Kl. 15.15
Kriser och estetiska erfarenheter i litteratur av svenska arbetare
Crisis and aestetic experience in literature by Swedish workers
Johannes Björk

Kl. 15.45
Entrepreneurialism, utbyte, kryptering, känslor, expropriering, fjärmande
Entrepreneurialism, exchange, encryption, emotion, expropriation, estrangement
Benj Gerdes

Kl. 16.15
Diskussion/ Discussion

Kl. 17
Slut/End, men missa inte Post-exposium:

Kl. 18.30-21
Post-exposium och release av Paletten #312-313, Tidskriften Paletten, Östra sänkverksgatan 2.

Biografier / Bios

Dave Beech is Professor of Art at Valand Academy, University of Gothenburg and Senior Lecturer in Fine Art at Chelsea College of Arts. He is an artist, writer, curator and educator. Beech worked as an artist in the collective Freee (with Andy Hewitt and Mel Jordan) between 2004 and 2018. He is the author of Art and Value: Art’s Economic Exceptionalism in Classical, Neoclassical and Marxist Economics, Brill 2015, which was shortlisted for the Deutscher Memorial Prize. Two books, Art and Labour (Brill 2019) and Art and Postcapitalism (Pluto 2019) are forthcoming.

Johannes Björk är doktorand i litteraturvetenskap och skriver på en avhandling om arbete och estetisk erfarenhet under tider av kapitalistiska kriser. Också verksam som konstkritiker i Göteborgs-Posten, översättare och redaktionsmedlem i tidskriften Paletten.

Felicia Mulinari är poet och undervisar på skrivarkursen Your silence will not protect you på Kvinnofolkhögskolan. 2019 bokdebuterar hon med diktsviten Det som inte kan utplånas, där erfarenhet av rasism och kollektivt motstånd skrivs fram.

Benj Gerdes is an artist, writer, and organizer working in film, video, and other public formats, individually as well as collaboratively. He is interested in intersections of radical politics, knowledge production, and popular imagination. His work often focuses on the affective and social consequences of economic and state regimes. This fall, he was the Iaspis international artist resident in Gothenburg and is currently a Fulbright Scholar at the TU Wien’s Center for Global Architecture.

The Future Body at Work is an interdisciplinary score-based study practice initiated and run by Frida Sandström and Kasia Wolinska. It mobilises ideas, theories and practices centered around the body at work. Affirming the living body, a revolution of consciousness is initiated and the inherent sociality of the dancing body is reclaimed. Kasia Wolinska is a dancer and choreographer based in Berlin. She runs a blog about dance and politics danceisaweapon.com. Frida Sandström is a writer, critic and one of the editors behind Paletten Art Journal.

Petra Hultman gick ut från Kungliga Konsthögskolan 2017, och medverkar just nu i utställningen Innan vi glömmer på Göteborgs konsthall. Petrahultman.se

Fredrik Svensk är curator for Arbetarkonst ett exposium, chefredaktör för Paletten, kritiker och essäist, undervisar konstteori vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.

View Event →
Ny hemsida för Paletten
Oct
4
to Dec 7

Ny hemsida för Paletten

Paletten lanserar sin nya hemsida, där du bl.a. kan läsa utvalda bidrag och översättningar från tidskriften och lyssna till samtal från våra events. Jämte en översikt av utgivningen finns även material producerat specifikt för nätet, inte minst en sektion för digitaliserade bitar ur Palettenarkivet. Såsmåning kommer vi även att lägga upp konstkritik och redaktionella kommentarer samt konstprojekt direkt på hemsidan, där du också kan prenumerera, beställa enskilda nummer och skriva upp dig för att få nyhetsbrevet. 

View Event →
Mar
25
12:00 AM00:00

Through the Things We Make

På lördag talar Thomas Millroth på Göteborgs konsthall om 40-talets svenska kommunistiska konst, däribland konstnärskollektivet Folkdekors försök att upprätta ett nytt slags offentlighet. Presentationen utgår ifrån Millroths bidrag i senaste numret av Paletten och följs av ett samtal mellan Paletten och Millroth samt Åsa Norberg och Jennie Sundén, konstnärsduon som står bakom konsthallens nuvarande utställning, Through the Things We Make.

 

 

gk.jpg

Programpunkten pågår 14.30-16.00 och är en del av Göteborgs konsthalls fördjupande heldag om Norberg och Sundéns utställning. Dagen inleds redan 12.00 av Jennie Sundén, Åsa Norberg, Maria Hirvi-Ijäs och Pia Mauno.

Välkomna!

View Event →
RIOT. STRIKE. RIOT: Upplopp och release for Paletten.
Aug
8
7:00 PM19:00

RIOT. STRIKE. RIOT: Upplopp och release for Paletten.

Välkomna på mingel och release för nya numret av Paletten och en föreläsning med den amerikanske professorn, poeten och akivisten Joshua Clover.

Välkomna på mingel och release för nya numret av Paletten och en föreläsning med den amerikanske professorn, poeten och akivisten Joshua Clover.

Joshua Clover är aktuell med boken Riot Strike Riot på Verso och Paletten publicerar i sitt nya nummer en översättning av det avslutande kapitlet i denna bok. Clovers bok undersöker betingelserna för och konsekvenserna av den våg av upplopp som spridit sig över världen de senaste decennierna. Clover försöker reda ut förhållandet mellan kris och upplopp och frågar sig om upploppet i finanskapitalets kris kommer att inta samma plats som strejken under industrikapitalismen.

Föreläsningen följs av ett samtal mellan Clover, Johannes Björk (Paletten) och Geraldine Juárez (konstnär).

Utöver Clover innehåller Paletten #303-304 texter som undersöker förhållandet mellan konst, krig och terrorism; dessutom erbjuder numret en inblick i den japanska queera performancescenen och en längre text om den nyligen framlidna pionjären inom elektronmusik, Else-Marie Pade. I och med detta nummer avslutas också filosofen Sven-Olov Wallenstein sin serie Estetikens historia genom postscriptumet "Estetiken och arvet efter upplysningen".

View Event →