urval

Mot en svart feministisk poetik – Frågan om svarthet mot slutet av världen

Med en svart feministisk ”po-etik” föreslår Denise Ferreira da Silva att svarthet, befriad från vetenskap och historia, ska betraktas som en praktik: att vandra genom världen med det etiska mandatet att konstruera andra sätt att veta och göra saker på.

Mot en svart feministisk poetik – Frågan om svarthet mot slutet av världen

Communist Décor

Thomas Millroth presents the only remaining images of works by the communist artist collective Folkdekor (Peoples’ décor), active in Sweden during the 1940s, along with fragments of a text originally intended to be published in Paletten thirty-five years ago. Attempting to organize a sensible community outside the nation state and market circulation, Folkdekor made transitory works monumentalizing desires for a movement abolishing their present society. Commenting on Millroth’s text, Patrik Haggren relates the group to a possible aesthetics of the excluded. 

urvalPaletten Art Journal

Vit box, svart box, offentligt rum

I essän Vit box, svart box, offentligt rum följer Claire Bishop upp det senaste decenniets många samtal kring arbetsvillkor i dans- och koreografifältet och knyter dessa till samtidskonstens vidgade intresse för koreografiska praktiker. Hon lokaliserar en marknad där erfarenheter-in-action blivit en hårdvaluta. Vem som utför en performance och vem som tar del av de ekonomiska, sociala och konstnärliga produkter som den generar, är dock fördolt i samma dimma som vilade över höstens skådespel i USA.

urvalPaletten Art Journal
Vit box, svart box, offentligt rum

Förberedande anteckningar till en undersökning om estetisk autonomi i överbefolkningens tidevarv

Frågan om konstens och estetikens autonomi och dess olika funktioner är en genomgående tematik sedan 2011 då vi började göra Paletten. En av dem som bidrog till diskussionen redan från starten var Johannes Björk från Palettens nya redaktion. Han har nu tittat tillbaka på några av de bidrag som behandlat ämnet de senaste fem åren och presenterar en kartläggning över de samhälleliga villkor som idag utgör den grund utifrån vilken den estetiska autonomin måste tänkas på nytt.

Förberedande anteckningar till en undersökning om estetisk autonomi i överbefolkningens tidevarv

Upplopp nu: torg, gata, kommun

Paletten fortsätter att undersöka konsekvenserna av arbetets förändringar för den estetiska produktionen. Här presenteras en översättning av det avslutande kapitlet i Joshua Clovers nya bok Riot.Strike.Riot: The New Era of Uprisings, som kan ses som en undersökning av villkoren för att tänka en frigörelse bortom arbete.

urvalPaletten Art Journal

Kampen om praktikbegreppet i samtida konst och forskning

Ordet “praktik” har allt mer kommit att dominera sättet att tala om vad det innebär att göra konst. Uttryck som “mitt skapande” har ersatts av “min konstnärliga praktik” eller “min praktik” och akademisk konstnärlig forskning beskrivs ofta som praktikbaserad. Josefine Wikström ser närmare på vad som menas med praktik i den konstnärliga forskningen och på dess relation till samtida konstpraktiker, och gör ett försök att skissa riktningen mot ett kritiskt praktikbegrepp för den samtida konsten.

urvalPaletten Art Journal

Manifest för Gynecen – Skiss till en ny geologisk era

Alexandra Pirici och Raluca Voinea slår ett slag för Gynecen, ett feministiskt manifest för att utmanövrera de fallocentriska grundantaganden som genomsyrat diskussionen om Antropocen.