recensioner

Kunstkritikk om Palettens vårnummer

Og Paletten satte tidligere i vår søkelys på feministiske strategier for å omfavne den kvinnelige tomhet (jf. psykoanalysens teori om det kvinnelige som «mangel»). Forsiden siterer en Instagram-post av den amerikanske kunstneren Audrey Wollen: «VARNING MANLIGA KONSTNÄRER SOM GÖR KONST OM INNEHÅLLSLÖSHET / INTET TILLHÖR INTE ER / TJEJER ÄGER TOMHETEN / BACKA IDIOTER!!!!». 

Kunstkritikk om Palettens vårnummer

Art Forum om Paletten i Venedig

In another cross-national project, Bosnia and Herzegovina hosted the “University of Disaster,” an initiative of artist Radenko Milak in collaboration with the congenial crew at Paletten, the Swedish art journal fronted by writer Fredrik Svensk and curator Sinziana Ravini. - Kate Sutton i Artforum om utställningen University of Disaster och Paletten på Venedigbiennalen.

Art Forum om Paletten i Venedig

När konsten intar Venedig

Kulturredaktionens konstkritiker Cecilia Blomberg och Mårten Arndtzén träffar Fredrik Svensk och Sinziana Ravini, som också är redaktörer för konsttidskriften Paletten, på plats i Venedig. Vad innebär egentligen "University of Disaster"? Och hur relevant är årets tema på biennalen, "Viva Arte Viva"? - Intervju med Palettens chefredaktörer i P1.

När konsten intar Venedig

Starka argument för konsten

Palettens nuvarande redaktörer, Fredrik Svensk och Sinziana Ravini tillträdde 2011, då serierna om «Estetikens historia» och konsten/estetikens autonomi inleddes, och har sedan förra året fått sällskap av en åttahövdad redaktion. Detta tycks ha skärpt och accelererat det kontinuerliga arbetet kring konstens politiska möjligheter. - Karl Lydén om Paletten #305 2016.

Starka argument för konsten

Konsten står inte utanför den politiska krisen

Numret närmar sig skärningspunkten mellan Grekland och Tyskland utifrån en mängd olika infallsvinklar, på ett sätt som är typiskt för hur Palettenpå senare år har velat ställa politiska och filosofiska diskussioner i kontakt med den samtida konsten. Samtidigt kan anas en vilja att på ett mer direkt sätt svara mot en akut situation i det politiska nuet. - Frans Josef Petersson om Paletten #300 och den nyformade redaktionen.

Konsten står inte utanför den politiska krisen

Insiderperspektiv

Men att läsa Paletten mot dess egen historia som fond är en sak; kanske måste man fråga sig vad en konst- och kulturtidskrift egentligen är och kan vara i all dess potentiella otidsenlighet, och hur fältet för detta medium ser ut idag. Tidskriftsformen är trots allt – i skarp kontrast till Hamous norska black metal där mörkret och helvetet är emancipatoriska krafter – till sitt ursprung ett upplysningsfenomen.

Insiderperspektiv

Paletten årets svenska kulturtidskrift

Juryns motivering lyder: «Paletten tilldelas utmärkelsen Årets kulturtidskrift 2012 för att man visat hur kunskap, visioner och engagemang kan gjuta nytt liv i gamla institutioner».

Paletten årets svenska kulturtidskrift