Kunstkritikk om Palettens vårnummer

Kunstkritikk om Palettens vårnummer
 

Og Paletten satte tidligere i vår søkelys på feministiske strategier for å omfavne den kvinnelige tomhet (jf. psykoanalysens teori om det kvinnelige som «mangel»). Forsiden siterer en Instagram-post av den amerikanske kunstneren Audrey Wollen: «VARNING MANLIGA KONSTNÄRER SOM GÖR KONST OM INNEHÅLLSLÖSHET / INTET TILLHÖR INTE ER / TJEJER ÄGER TOMHETEN / BACKA IDIOTER!!!!». Nummeret inneholder også et essay om den samiske kunstneren Iver Jåks av Niilas Helander, som reflekterer rundt hvordan kunstneriske og teoretiske praksiser kan tjene som innganger til «förkolonialt tänkande». Dersom det finnes en pris for årets nordiske temanummertittel, fortjener alle disse tre en plass på pallen.

Läs hela Halvor Haugens text.

 

 
Screenshot from 2018-09-09 00-04-33.png