Paletten #312-313

Paletten #312-313
PALETTEN_OMSLAG_312_313+jpeg+test.jpg
 

Innehåll


Redaktionellt

Det ska framgå att det handlar om syskonskap

– Intervju med Cecilia Germain

Vithetsnormer och dekolonial praktik, enkät

CinemAfrica, Critical Images, Furat Jari, IDA, Konsthall C, Luleåbiennalen, Botkyrka konsthall, Saba Bereket-Persson, Your Silence Will Not Protect You

Bygga nation och kroppar

Ulrika Gomm

Burka Songs-debatten inifrån

Hanna Högstedt

An Imagined Community, a Yin and Yang Conversation och Ett svar på frågan ”varför fokuserar ni på asiater” – om strategisk essentialism

Globala Tanter – självintervju och kommentar

Ta mig om du kan!

Nana Adusei-Poku

Black Study – Rapport från Performances of No-thingness

Maja Hammarén

2 frågor till Ylva Habel

Redaktionen

Womb-en Only

Travis Alabanza

3 frågor till Travis Alabanza

Redaktionen

Utdrag ur Scandorama

Hannele Mikaela Taivassalo & Catherine Anyango

Grünewald

Bildnedbrytning – Vi tror på bilder som vi tror på lagen, att de håller samman

– Intervju med Catherine Anyango Grünewald

 Rasistisk humor är en informativ upplysning om de som skapade skämtet

– Temi Odumosu i samtal med Saba Bereket-Persson & Maja Hammarén

En samisk undersida, närhetens fonetik

Niilas Helander

Jag begraver mig levande

Karmenlara Ely

Den eurocentriska blicken är van att kunna konsumera konstnärskapet – 4 frågor till Shiva Anoushirvani, Estella Burg Macarena Dusant & Paula Urbano

Redaktionen

Att omsätta erfarenheter i rum: pedagogiker med och utan pengar

Simona Dumitriu

Bygga nation och kroppar (forts.)

6 frågor till Ulrika Gomm

Crnogorci (Montenegriner)

Meira Ahmemulic

Hybriditens motsättningar – en närläsning av We call her Pulle

Nina Mangalanayagam

Platslös, platslösare, platslösast

– Ett transkriberat samtal mellan Macarena Dusant, Paula Urbano & Lena Séraphin

Svenska konsthögskolor – 55 avgångsarbeten

Kvinnofolkhögskolan – 2 elever och Skrivarkollektivet Monstrum


 

 

Redaktionellt

Denna höst har Frankrike för första gången erkänt sitt bruk av dödlig tortyr i kampen mot FLN i 50-talets Algeriet. Med anledning av 100-årsminnet av att Danmark avyttrade sin koloni Jungfruöarna till USA restes tidigare i år Jeannette Ehlers och La Vaughn Belles I Am Queen Mary utanför Västindiska magasinet i Köpenhamn, det första monumentet över Danmarks koloniala engagemang i Karibien och de som kämpade mot det. Över Sveriges koloniala förehavanden i Sapmí eller Karibien finns inget motsvarande monument ännu.

Det här numret av Paletten färdigställs efter valet där riksdagspartierna kampanjade med rasistisk retorik medan den fascistiska högern mobiliserar i internationella nätverk. Människor gråter och organiserar sig.

”Jag tänker att jag står inför ett slags förändring som uppstår i det politiska läget nu. Eftersom mitt arbete hänger så mycket ihop med min personliga utsatthet, min ’icke-vita’ kropp som slagfält, kan jag inte längre fortsätta mitt arbete på samma sätt som förut. Inte nu.” Det säger konstnären Cecilia Germain i en intervju om dunkelhet, avstånd och spegelbilder som performance- och bildstrategier. Niilas Helander reflekterar över konstinstitutioners försök att dekolonisera sig själva och vänder sedan blicken mot sin samiska praktik och en lista med sextiotre ord för snö.

Det är en motståndshandling att vägra servera information som faktiskt kan googlas fram eller införskaffas om viljan finns, skriver Shiva Anushirvani, Estella Burda, Macarena Dusant och Paula Urbano, som för Paletten utvecklar tankespår från sin uppgörelse med den eurocentriska konstkritikerns begär att förstå allt (”Vad vi lärde oss från Documenta 14 och den svenska konstkritiken”, Kultwatch, 25/9 2017).

Lika klart som att konsten är en del av den koloniala moderniteten, med sina vetenskapligt motiverade normer baserade på kategorier som kön, sexualitet, klass och ras, lika klart har konsten en roll att spela i avkoloniseringen av de ojämlikheter och föreställningsvärldar som denna process skapat. En fråga som blivit allt viktigare ju längre etnonationalismen flyttar fram sina positioner. Återkommande i detta nummer är frågan om omsorg, eller ”care, som genom ett nytt begrepp som curation of care aktiverar en omsorg om bilder, deltagande och representationens etiska praktiker. Corina Oprea från Konsthall C föreslår att konstfältet arbetar konkret för att förändra sig i fem punkter: programläggning, produktion, utbildning, anställning och berättelser. Nana Adusei-Poku beskriver svårigheterna i att arbeta med ett svart radikalt förhållningssätt eller bedriva dekoloniserande arbete inom utbildnings- och konstinstitutioner där nödvändiga kunskaper saknas. Hon upptäcker en flyktväg i begäret att ta sig och sin intellektuella produktion från de okunniga institutionerna till den tillflyktens gemenskap som Fred Moten och Stefano Harney kallar the undercommons. Paletten rapporterar också från symposiet Performance of No-thingness i Berlin som Nana Adusei-Poku i somras curaterade runt afrodiasporisk kulturproduktion.

”Stereotypa och avhumaniserande bilder är farliga och bidrar direkt till våld. Men det är också farligt med bilder av människor som generiska eller ospecifika, bilder som gör människor till ingenting.” Det säger Catherine Anyango Grünewald, vars bilder löper genom numret, i ett samtal om bland annat sin grafiska romanadapation av Joseph Conrads Mörkrets hjärta. Temi Odumosu samtalar med Paletten och Saba Bereket-Persson om sin forskning om rasistiska karikatyrer och sitt curatoriska arbete med koloniala samlingar samt om vägran som omsorg.

Hanna Högstedt skriver om kontroversen runt visningarna av hennes film Burka Songs 2.0, där politiker velat ställa in de följande filmsamtalen, och om gemenskapen som växte fram i samarbetet för att trots detta genomföra samtalen. Karmenlara Ely delar en mardröm om hur dagens teaterscen är byggd ovanpå det stulna och tystade och manar universitetsanställda att sluta rusa mot ett estetiserat ingenting. Vad gör utbildningsinstitutioner annars med de som passerar genom dem? Paletten bjöd in de avgående masterstudenterna på svenska konsthögskolor att medverka med en bild och en text. För att vidga materialet bortom de akademiska institutionerna är vi glada att också publicera elevarbeten från en annan utbildning – Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och dess utbildningar Feministiskt fokus: Film, text & performance och skrivarkursen Your Silence Will Not Protect You, döpt efter Audre Lordes ord. Vi publicerar också en undersökning med frågor till mindre verksamheter om deras praktik och syn på vithetsprivilegier, och vad den etablerade konsten behöver släppa taget om, liksom konst av Meira Ahmemulic, Ulrika Gomm, Rudy Loewe, Nina Mangalanayagam, Travis Alabanza, Signe Bremer och Globala tanter.

 

Maja Hammarén, redaktör för detta nummer, och redaktionen

Vi välkomnar också Palettens nya styrelsemedlemmar Ingemar Arnesson, Majsa Allelin, Corina Oprea, Cecilia Suhaid-Gustavsson, Lisa Torell och Linda Östergaard.

Tack till alla som har gjort detta nummer möjligt.