Starka argument för konsten

Starka argument för konsten
Detta leder oss vidare till nästa tidskrift: Paletten. Här har Sven-Olov Wallenstein under de senaste fem åren publicerat en följetång med krönikor om estetikens grundtexter – Baumgarten, Winkelmann, Kant, Schelling med flera – och i det nyss utkomna # 3 2016 #305 ger litteraturteoretikern Johannes Björk en i sammanhanget högaktuell läsning av det estetiskas autonomi. Palettens nuvarande redaktörer, Fredrik Svensk och Sinziana Ravini tillträdde 2011, då serierna om «Estetikens historia» och konsten/estetikens autonomi inleddes, och har sedan förra året fått sällskap av en åttahövdad redaktion. Detta tycks ha skärpt och accelererat det kontinuerliga arbetet kring konstens politiska möjligheter. I det senaste numret introducerar Maja Hammarén teoretikern och curatorn Gigi Argyropoulous försök att skapa kollektiva autonoma zoner för tillfällig konstnärlig produktion, tillsammans med Fred Moten och Stefano Harneys beskrivning av hur man kan verka kritiskt inom universitets ramar. Johannes Björk ger en välbehövlig sammanfattning av de tidigare sex bidragen i serien om autonomi, vilka har uttryckt såväl entusiasm som skepsis inför konstens möjligheter, innan han med hjälp av begreppen överackumulation och överbefolkning sammansmälter det värdekritiska perspektiv som vi såg i Kris och Kritik med möjligheten till en konstnärlig eller estetisk kritik av kapitalismen.

Läs hela Karl Lydéns text i Kunstkritikk.