Konsten står inte utanför den politiska krisen

Konsten står inte utanför den politiska krisen

Om Paletten #300 och den nyformade redaktionen.

Med det nya numret har Paletten fått ett mindre format, ett tunnare omfång och en form som i mindre grad för tankarna till ett «glossy» magasin. Den samlade effekten av den nya formen är att betona redaktionens insats över tidskriftens utseende, vilket i sin tur återspeglar en omfattande förnyelse av den redaktionella arbetsprocessen.

Sedan förra numret har den gamla styrelsen avgått, och Paletten har numera en redaktion bestående av litteraturvetaren Johannes Björk, konstnären Gabo Camnitzer, formgivaren Andreas Christakis, poeten Anton Göransson och konstvetaren Patrik Haggren. Ingår gör även den tidigare redaktören Anna van der Vliet, som dessutom är ny ordförande och ansvarig utgivare för Paletten, samt konstnären Maja Hammarén, som även hon var med i redaktionen under perioden 2004–2006.

 

 

Läs hela texten i Kunstkritikk.