Paletten #316

Oavsett om vi hänvisar till 9/11 eller till börskraschen 2008 står det idag klart att treenigheten liberal demokrati, marknadsekonomi och mer eller mindre kritisk samtidskonst, fast förankrad i ett högkulturellt idéarv, nu förlorat sin närmast heliga status.   

Paletten #316

Yet another white album

If modernity is a stage, the artwork is its main prop. And in a culminating planetary crisis, voiced in anti-humanitarian grammar, the spectacle’s fourth wall has long since melted into air, writes Frida Sandström, on the 58th Venice Biennale. Venice Biennale.

Yet another white album

Paletten #315

Det här numret av Paletten tittar på kärleken och hatet i konsten och litteraturen och inleder ett nytt spår i Palettens undersökning av konstens autonomi och dess relation till den koloniala modernitetens verkningar.

Paletten #315

Mot en svart feministisk poetik – Frågan om svarthet mot slutet av världen

Med en svart feministisk ”po-etik” föreslår Denise Ferreira da Silva att svarthet, befriad från vetenskap och historia, ska betraktas som en praktik: att vandra genom världen med det etiska mandatet att konstruera andra sätt att veta och göra saker på.

Mot en svart feministisk poetik – Frågan om svarthet mot slutet av världen

Paletten #314

Om den moderna konsten är en integrerad del av en kolonial och kapitalistisk modernitet, av dess relation till upplysning, befrielse och jämlikhet, och dess makt- och begärsrelationer, borde den då inte vara en specifik form av särskild plats för att försöka förstå och utmana dess förutfattade gränslinjer?

Paletten #314

Distorted Landscapes

Alongside the earth’s crumbling surface, political landscape are changing and young nation states struggle for shaping new narratives. But n’either place nor art can be translated into a specific belonging, origin or value, Frida Sandström argues.

Distorted Landscapes

Paletten #312-313

Denna höst har Frankrike för första gången erkänt sitt bruk av dödlig tortyr i kampen mot FLN i 50-talets Algeriet. Med anledning av 100-årsminnet av att Danmark avyttrade sin koloni Jungfruöarna till USA restes tidigare i år Jeannette Ehlers och La Vaughn Belles I Am Queen Mary utanför Västindiska magasinet i Köpenhamn, det första monumentet över Danmarks koloniala engagemang i Karibien och de som kämpade mot det. Över Sveriges koloniala förehavanden i Sapmí eller Karibien finns inget motsvarande monument ännu.

Paletten #312-313

Det kluvna medborgarskapet

Läs Johannes Björks uppgörelse med den rasism som produceras och upprätthålls, inte främst av en befolkning som plötsligt blivit rasister, utan av politiker och intellektuella både till höger och vänster som i tal och lagstiftning handlar rasistiskt.

Det kluvna medborgarskapet

Kunstkritikk om Palettens vårnummer

Og Paletten satte tidligere i vår søkelys på feministiske strategier for å omfavne den kvinnelige tomhet (jf. psykoanalysens teori om det kvinnelige som «mangel»). Forsiden siterer en Instagram-post av den amerikanske kunstneren Audrey Wollen: «VARNING MANLIGA KONSTNÄRER SOM GÖR KONST OM INNEHÅLLSLÖSHET / INTET TILLHÖR INTE ER / TJEJER ÄGER TOMHETEN / BACKA IDIOTER!!!!». 

Kunstkritikk om Palettens vårnummer

Love After Fiction

What does the passion for reality shows and soap operas mean for the understanding of contemporary love? Frida Sandström reflects on the work of Larisa Crunteanu and the notion of post fiction.


Love After Fiction

Obönhörlig ofrivillig tillblivelse

Siri Landgren ser en uppsättning av Kafkas Förvandlingen byggd på hand- och armrörelser som liknar symboler, och ett stroboskop som förvandlar kontinuerlig rörelse till en serie åtskilda ögonblick.


Obönhörlig ofrivillig tillblivelse
arkivPaletten Art Journal

Prenumerationstalonger 1968 - 1984

"Ska vi begrava konsten? Eller gräva upp den? Vad gör museerna? Vad gör galleristerna? Vad gör konstnärerna? Är konstnären proletär eller privilegierad?"

arkivPaletten Art Journal