Obönhörlig ofrivillig tillblivelse

Siri Landgren ser en uppsättning av Kafkas Förvandlingen/The Metamorphosis byggd på hand- och armrörelser som liknar symboler, och ett stroboskop som förvandlar kontinuerlig rörelse till en serie åtskilda ögonblick.


Obönhörlig ofrivillig tillblivelse
arkivPaletten Art Journal

Prenumerationstalonger 1968 - 1984

"Ska vi begrava konsten? Eller gräva upp den? Vad gör museerna? Vad gör galleristerna? Vad gör konstnärerna? Är konstnären proletär eller privilegierad?"

arkivPaletten Art Journal

Communist Décor

Thomas Millroth presents the only remaining images of works by the communist artist collective Folkdekor (Peoples’ décor), active in Sweden during the 1940s, along with fragments of a text originally intended to be published in Paletten thirty-five years ago. Attempting to organize a sensible community outside the nation state and market circulation, Folkdekor made transitory works monumentalizing desires for a movement abolishing their present society. Commenting on Millroth’s text, Patrik Haggren relates the group to a possible aesthetics of the excluded. 

Art Forum om Paletten i Venedig

In another cross-national project, Bosnia and Herzegovina hosted the “University of Disaster,” an initiative of artist Radenko Milak in collaboration with the congenial crew at Paletten, the Swedish art journal fronted by writer Fredrik Svensk and curator Sinziana Ravini. - Kate Sutton i Artforum om utställningen University of Disaster och Paletten på Venedigbiennalen.

Art Forum om Paletten i Venedig

När konsten intar Venedig

Kulturredaktionens konstkritiker Cecilia Blomberg och Mårten Arndtzén träffar Fredrik Svensk och Sinziana Ravini, som också är redaktörer för konsttidskriften Paletten, på plats i Venedig. Vad innebär egentligen "University of Disaster"? Och hur relevant är årets tema på biennalen, "Viva Arte Viva"? - Intervju med Palettens chefredaktörer i P1.

När konsten intar Venedig
urvalPaletten Art Journal

Vit box, svart box, offentligt rum

I essän Vit box, svart box, offentligt rum följer Claire Bishop upp det senaste decenniets många samtal kring arbetsvillkor i dans- och koreografifältet och knyter dessa till samtidskonstens vidgade intresse för koreografiska praktiker. Hon lokaliserar en marknad där erfarenheter-in-action blivit en hårdvaluta. Vem som utför en performance och vem som tar del av de ekonomiska, sociala och konstnärliga produkter som den generar, är dock fördolt i samma dimma som vilade över höstens skådespel i USA.

urvalPaletten Art Journal
Vit box, svart box, offentligt rum

Nr. 306 - 2016

Högerpopulismens vindar viner över stora delar av västvärlden. I Sverige ska en asylpolitik på dekis ge svenskar med medborgarskap ett odefinierat “andrum”. Men hur går egentligen de nya asyllagarna ihop med hyllningen av “Nordiska designklassiker”? Lisa Rosendahl har varit på utställningen New Nordic. Fashion. Food. Design. på Felleshuset i Berlin och fått en konstig smak i munnen. Niilas Helander skriver om samisk konst – som svar på de skandinaviska museernas selektiva samlingspolitik. Han börjar med markens politik, och finner ett avantgardistiskt estetiskt motstånd mot den ekonomiska exploateringen med fokus på ömsesidiga relationer mellan material, djur och människor. I den följande intervjun diskuterar Helander hur samiska konstnärer förhåller sig till konstens politiska potential med konstnärerna Britta Marakatt-Labba, Elle Sofe Henriksen, Silje Figenschou och Matti Aikio.

Starka argument för konsten

Palettens nuvarande redaktörer, Fredrik Svensk och Sinziana Ravini tillträdde 2011, då serierna om «Estetikens historia» och konsten/estetikens autonomi inleddes, och har sedan förra året fått sällskap av en åttahövdad redaktion. Detta tycks ha skärpt och accelererat det kontinuerliga arbetet kring konstens politiska möjligheter. - Karl Lydén om Paletten #305 2016.

Starka argument för konsten

Förberedande anteckningar till en undersökning om estetisk autonomi i överbefolkningens tidevarv

Frågan om konstens och estetikens autonomi och dess olika funktioner är en genomgående tematik sedan 2011 då vi började göra Paletten. En av dem som bidrog till diskussionen redan från starten var Johannes Björk från Palettens nya redaktion. Han har nu tittat tillbaka på några av de bidrag som behandlat ämnet de senaste fem åren och presenterar en kartläggning över de samhälleliga villkor som idag utgör den grund utifrån vilken den estetiska autonomin måste tänkas på nytt.

Förberedande anteckningar till en undersökning om estetisk autonomi i överbefolkningens tidevarv

Nr. 305 - 2016

Vad händer när konst ska möta ”verklighetens folk?” Är konstnären en entrepenör bland andra? Och när förvandlas en megautställning till ett konstverk? Det är några av de frågor som Power Ekroth ställer i sin essä om Manifesta i Zürich. Från Manifesta presenterar vi också ett utdrag ur konstärens Andrea Éva Győris samarbete med sexterapeuten Dania Schiftan som ger kurser för kvinnor som har svårt att få orgasm. Dessutom bidrar Tvillingskapet med manuset till sin transpolitiska ritual Snoppen blöder, samt texten Tjejighetens diktatur.

Samtal med Joshua Clover

Paletten publicerar en översättning av det avslutande kapitlet i Clovers nya bok Riot Strike Riot. Lyssna till Clovers presentation av boken i Palettens lokaler i Göteborg.

Samtal med Joshua Clover

Nr. 303-304 - 2016

Kaptialism och arbete står just nu i centrum för både Berlinbiennalen och Manifesta i Zürich. I Berlin försöker man i värsta post-internet-andan simulera “världens bästa varuhus”. Resultatet? En monstruöst homogen och sönderaccelererad företagsestetik. Och på Manifesta fragar man sig vad vi egentligen underlåter oss att göra för att få pengar, i en utställning om konstens relation till arbetslivet.