Art Journal

PALETTEN IDAG

Paletten är idag en av samtidskonstens viktigaste tidskrifter. Ambition är att kritiskt diskutera och presentera konsten och dess förutsättningar i vår tid. Paletten fokuserar på konsten politiska villkor och funktioner i dagens samhälle.

I Paletten finner du bidrag av konstnärer, kritiker och filosofer som presenterar, diskuterar och reflekterar över frågor viktiga för konsten idag. Sedan Paletten grundades i Göteborg 1940 har verksamheten utgjort ett centrum för det konstnärliga och konstkritiska samtalet i Sverige. Paletten har sedan dess befunnit sig i ständig rörelse och har alltid förändrats i takt med konsten. Chefredaktörerna Sinziana Ravini och Fredrik Svensk gör idag tidskriften tillsammans med en redaktion med bas i Göteborg. Under de senaste fem åren har de undersökt frågan om konstens autonomi och dess roll i de makt- och begärsrelationer som dominerat den moderna konstens historia.  

Paletten före de behandlat viktiga tendenser inom samtidskonsten som icke-antropocentrism, spekulativ realism, värdekritik och ny-animism men också aktuella samhällspolitiska omdaningar som Sillicon Valleys bioetiska technokapitalism liksom fascismens utbredning över Europa och resten av världen.

Paletten har dessutom under denna tid drivit, skapat och medverkat i en rad offentliga konstprojekt, både lokalt i Göteborg stora internationella evenemang som Venedigbiennalen.

Paletten består idag av en styrelse med med ansvar för Palettens långsiktiga mål och strategi och för att stödja chefredaktörernas arbete. Chefredaktörerna samarbetar med en ideellt  verksam redaktion och med stöd av ett redaktionsråd.          


PALETTENS HISTORIA

Paletten startades av Göteborgs konstnärsklubb år 1940. I den första redaktionen satt Agne Rundqvist och konstnärerna Ragnar Sandberg, Hjalmar Eldh, Nils Nilsson och C.T. Holmström. Palettens första redaktör var Gunnar Wallin.

Paletten var från början en mycket lokalt förankrad tidskrift och under de första åren var rubriken Göteborgskonstnärer ofta återkommande. Denna lokala ambition kom emellertid att ändras över åren och Palettens innehåll kom småningom att innefatta såväl nationella som nordiska konstriktningar.Från 1941 och flera år framåt var Kjell Hjern redaktör.

Paletten utvidgades under denna tid till att inte enbart täcka konsten utan också verka som en allmänkulturell tidskrift. Författare som Gunnar Ekelöf, Erik Blomberg, Harry Martinson och Karin Boye publicerade dikter och andra texter.

Under Palettens över 70-åriga historia har den sett väldigt olika ut. Under många år, framför allt under 1970- och 1980-talen, hade Paletten fasta redaktörer till exempel Håkan Wettre, Folke Edwards, Gertrud Sandqvist och Hans Johansson.

Under 1990-talet började man istället bjuda in gästredaktörer och de enskilda numren kom att skilja sig mycket från varandra. Åsa Nacking, Maria Lind, Ernst Billgren, Jan Håfström, Peter Cornell och Tom Sandqvist är några av de gästredaktörer Paletten har haft. Olika tillfälliga redaktörer ledde också Paletten kring sekelskiftet, för att fram till 2004 redaktöras av Cecilia Gelin. Anna van der Vliet var chefredaktör mellan 2004 och 2006, och Sophie Allgårdh var chefredaktör  2006 till 2010 i samarbete med styrelseorförande Love Jönsson.

2011 övertogs chefredaktörskapet av trion Milou Allerholm, Sinziana Ravini och Fredrik Svensk, och sedan, för att 2012 tas över av de senare två. 2012 blev Paletten utsedd till årets svenska kulturtidskrift vid Bokmässan i Göteborg.

I motiveringen skriver juryn att Paletten tilldelas utmärkelsen Årets kulturtidskrift 2012

“för att man med sitt nya redaktörskap visat hur kunskap, visioner och engagemang kan gjuta nytt liv i gamla institutioner. 70-åriga Paletten är allt annat än nostalgisk och tillbakalutad, utan stadigt förankrad i konstens nutid och mer vital än någonsin. Tonfallet är prövande och öppet, och frågeställningarna fördjupas med varje nytt nummer. Den grafiska formgivningen har i designbyrån Ritators händer fått en konstnärlig finish som utmanar konventioner och retar aptiten. Paletten är en tidskrift i rörelse, som banar sin väg både konsekvent och övertygande”.

 
 
 

Redaktörer i urval

1940–41 • Gunnar Wallin

1941–47 • Kjell Hjern

1951–55 • Folke Edwards

1957–67 • Folke Edwards

1968–69 • Leif Nylén

1969-72 • Folke Edwards

1973–78 • Håkan Wettre (redaktionssekreterare)

1980–84 • Gertrud Sandqvist

1988–91 • Isabella Nilsson

1995–96 • Åsa Nacking

1996, nr.4 • Jan Håfström (gästredaktör)[6]

1997, nr.1 • Åsa Nacking (gästredaktör)[6]

1997, nr.2 • Pamela Jaskoviak & Ola Åstrand(gästredaktörer)[6]

1998, nr.1 • William Fovet (gästredaktör)[6]

1999, nr.1 • Peter Johansson (gästredaktör)[6]

1999, nr.2 • Yngve Brothén (redaktionssekreterare)[6]

1999, nr.3 • John Sundkvist (gästredaktör)[6]

2000, nr.2 • Peder Jansson (gästredaktör)[7]

2000, nr.3 • Tom Sandqvist (gästredaktör)[7]

2002–04 • Cecilia Gelin

2004–06 • Anna van der Vliet

2006–10 • Sophie Allgårdh

2011–12 • Milou Allerholm, Sinziana Ravini & Fredrik Svensk

2012-  Sinziana Ravini & Fredrik Svensk