Noteringar

Releaser för Paletten #307–308

Releaser för Paletten #307–308

 

Bosniens och Hercegovinas Paviljong
i samband med Venedigbiennalen

9e Maj, 18:00
Palazzo Malipiero
3198 San Marco
30124 Venice
Italy

Kassel i samband med Documenta 14

9e Juni 18:00
Friedrichsplatz

Göteborg

17e Maj 18:00
Tidskriften Paletten
Östra Sänkverksgatan 2
413 27 Göteborg
Sweden

Stockholm

17 Juni (tid senare)
I samband med Filosofisk natt på Moderna museet
Moderna museet Exercisplan 4, 111 49 Stockholm

ARBETARKONST SOM STREJKKONST

Paletten tillsammans med ABF och BRA 10
presenterar:

ARBETARKONST SOM STREJKKONST
Ett seminarium med konstnären Ingela Johansson

18:00-19:30
21 februari 2017
BRA 10, Konstepedimin, Göteborg
Konstepidemins väg 6, 413 14 Göteborg

Hur kan arbetares erfarenheter leva i konstnärers praktik och produktion? I boken Strejkkonsten – röster om kulturellt och politiskt arbete efter gruvstrejken 1969-70, (red. Kim Einarsson & Martin Högström, Glänta produktion 2013) har konstnären Ingela Johansson sammanställt samtal, artiklar, telegram, radio- och tv-sändningar, protokoll, personliga anteckningar från perioden. Hur kom konstnärer att solidarisera sig med arbetarna, och engagera sig i deras situation? Hur radikaliserades dåtidens konstfält? Och hur kan det radikaliseras idag?

Arrangemanget ingår i Palettens och ABFs serie om arbetarkonst idag.

Moderator: Fredrik Svensk, chefredaktör Paletten

Bio: Ingela Johansson, konstnär verksam i Stockholm, har de senaste åren arbetat kontextspecifikt, både enskilt och i samarbeten. Hon intresserar sig för vad som utelämnas i den kollektiva historien och varför. Även arbetarhistoria och institutionen och museet som en plats för det publika, som offentligt rum, som organisation är andra områden som berörts. Ingela fick Konstnärsnämnden/ Iaspis vistelsestipendium i London 2010-11. År 2013 gav hon ut en bok på Glänta, Strejkkonsten – röster om kulturellt och politiskt arbete 69-70. År 2016 medverkade hon i residenset ”Andra ögon på staden”, Kungsbacka. Sedan 2014 är hon engagerad i det konstnärsdrivna projektet ”Massa i rörelse”. För tillfället har hon vistelsen, RIR (Research- in-residence), på BAC. Hon har bl a presenterat sitt arbete på: Alternativa, Gdansk (2016), Tranzit, Bratislava (2016), Kalmar Konstmuseum, (2015), Kunsthaus Dresden (2014), Tensta Konsthall (2013), Konsthall C (2012), Bildmuseet (2012).
_______________________________________________________

I samband seminariet kommer erbjuder Paletten en enastående supererbjudande på prenumerationer!

Paletten vill med detta seminarium tacka avgående verksamhetsledare på ABF, Lena Ulrika Rudeke & Sewilius Berg för gott samarbete med seminarieserien.

Upplopp och release för Paletten #303-304

8 augusti 2016, kl 19:00-22:00

Östra Sänkverskgatan 2, Göteborg

Välkomna på mingel och release för nya numret av Paletten och en föreläsning med den amerikanske professorn, poeten och akivisten Joshua Clover.

Joshua Clover är aktuell med boken Riot Strike Riot på Verso och Paletten publicerar i sitt nya nummer en översättning av det avslutande kapitlet i denna bok. Clovers bok undersöker betingelserna för och konsekvenserna av den våg av upplopp som spridit sig över världen de senaste decennierna. Clover försöker reda ut förhållandet mellan kris och upplopp och frågar sig om upploppet i finanskapitalets kris kommer att inta samma plats som strejken under industrikapitalismen.

Föreläsningen följs av ett samtal mellan Clover, Johannes Björk (Paletten) och Geraldine Juárez (konstnär).

Utöver Clover innehåller Paletten #303-304 texter som undersöker förhållandet mellan konst, krig och terrorism; dessutom erbjuder numret en inblick i den japanska queera performancescenen och en längre text om den nyligen framlidna pionjären inom elektronmusik, Else-Marie Pade. I och med detta nummer avslutas också filosofen Sven-Olov Wallenstein sin serie Estetikens historia genom postscriptumet ”Estetiken och arvet efter upplysningen”.

Presentation & release av Paletten #300

Presentation & release av Paletten #300 i samband med seminariet Anthro-Obscene

Lördag 19 sep
kl. 13.00
Plats: Teater Reflex, Kärrtorps plan 14, Stockholm

Paletten deltar på seminariet Anthro-Obscene och släpper nya numret #300

Paletten presenterar i anslutning till programpunkten:
13:00-14:30 Every Revolution Needs A Square (In English) What does the poltical mean? What is a political movement. A discussion between Erik Swyngedouw, Maria Kaika and Henrik Ernstson.

1830 tar Paletten ett glas på TERMINUS, om ni inte har möjlighet att komma till seminariet. http://www.terminus.se/restaurants-en.html

Länk till seminariets event:
https://www.facebook.com/events/696645707134031/
http://www.anthro-obscene.situatedecologies.net/

Om seminariet:
”Anthro-Obscene” är rubriken för ett tredagarsseminarium på Teater Reflex i Kärrtorp torsdag 17/9 – lördag 19/9. Seminariet är ett samarbete med KTH och är öppet för alla intresserade.
Det är ett akademiskt seminarium om politiska perspektiv på den globala urbana ekologiska krisen och ett öppet samtal om och med demokratiska praktiker och politiska rörelser.
Engagerade forskare från Europa, USA, Afrika och Asien kommer presentera sina idéer och vill möta röster bland gräsrotsaktivister i Stockholms förorter och innerstad. Varje stad och varje förort bär på sina speciella erfarenheter av gemensam odling, musikskapande, grafitti, proteströrelser och politisk kamp kring boende och byggande, natur och kultur och så vidare.
Kärrtorp blir en plats för mötet mellan forskning och aktivism, där stadens och förortens framtid står i fokus. De framtida hoten är gemensamma: klimatförändringar, energikris, kemikaliesamhället, och våra demokratiers kris. Vad för nya former av kollektiv organisering finns för att åter ställa jämlikhet i centrum för samhällets och städers uttveckling? Hur förändras denna fråga om man befinner sig i Tensta, Ferguson, Bangalore, Lagos eller Kapstaden?
Medverkar gör Edgar Pieterse, Jodi Dean, Roger Keil, Andy Merrifield, Maria Kaika, Jason Moore, Malini Ranganathan, Nik Heynen, Marco Armiero, Garth Myers, Richard Walker, Erik Swyngedouw och Henrik Ernstson – femton forskare inom kulturgeografi, sociologi, urban planering, arkitektur och statsvetenskap med erfarenhet från Sydafrika, England, Sverige, Kanada, USA, Indien, Italien, Grekland och Belgien möts i Kärrtorp för att diskutera utkast till kapitel som ska bli en antologi på temat. Var och en håller en föreläsning kring sitt utkast med efterföljande diskussion under torsdagen och fredagen mellan kl 10 och 16. På torsdag kväll kl 18-21 blir alla dörrar öppna för debatt och diskussion.
Under lördagen blir det öppet forum med bl. a Linje 17. På Lördag kväll blir det fest för alla, Ellen Pontara och Eric Steen bjuder på flamenco och bandet Hustle med Josette Buchell-Mingo spelar.

Mer info finns på seminariets websida: http://www.anthro-obscene.situatedecologies.net/

Fri entré men gör anmälan till både seminarier och fest här: https://docs.google.com/forms/d/1i9EmetWoEghbk3fQRS41KkJldP16S79t1DSOuwjFkkw/viewform

Samtal: Arbetets Monument

Välkommen till ett samtal om Arbetets Monument

Lördag 30 maj
kl. 15.00-16.30
Plats: Kristallfoajén, Stora Teatern, Göteborg

Ingen förbokning. Kostnadsfritt. Förfriskningar.

arbetets-monument-samtal-586x468

Foto: Ricard Estay

I samband med uppförandet av Alexandra Piricis  Arbetets Monument 28-31 maj i Bältespännarparken arrangerar Statens konstråd tillsammans med ABF och Paletten ett samtal i Kristallfoajén på Stora Teatern. Samtalet ingår i ABF:s och Palettens pågående samtalsserie om arbetarkonst.

Diskussionen behandlar hur arbete har förändrats de senaste decennierna, behovet av att representera och minnas vår gemensamma historia, samt konstens möjliga roll i detta.

Publiken hälsas välkommen av Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd, Fredrik Svensk, chefredaktör, Paletten och Lena Ulrika Rudeke, verksamhetsansvarig föreläsningar ABF Göteborg.

Medverkande:
Alexandra Pirici, konstnär
Lars Ingelstam, professor emeritus i teknik och social förändring
Manfred Leuschner, SKF:s Verkstadsklubb
Marinette Fogde, forskningschef på Arbetets Museum i Norrköping

Samtalsledare:
Lisa Rosendahl, curator på Statens konstråd

Arbetarkonst #4 seminarium

RELEASE AV PALETTEN NUMMER 298/299 + ARBETARKONSTSEMINARIUM!

Tisdag 19 maj 2015, kl. 18:00
BAR10, Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, Göteborg

Performancekonst = arbetarkonst?

Paletten och ABF fortsätter sin undersökning om arbetarkonst idag. Denna gång i med utgångspunkt i frågor om performance. Gäster är Josefine Wikström och Alexandra Pirici, i samtal med Fredrik Svensk. Samtalet genomförs denna gång i samarbete med Konstepedimins BAR10 och Statens konstråd.

Är performancekonst arbetarkonst? Hur förhåller sig performancekonsten till olika begrepp av arbete hos Karl Marx och post-marxistiska tänkare? Hur reflekterade den under sin framväxt installationskonsten och installationen som vara, innehållande kapitalistiskt arbete? Och i vilken utsträckning fortsätter konsten att reflektera över denna problematik idag? Detta är några av det frågor som Josefine Wikströms föredrag kommer att behandla. […]

Hela programtexten

Medverkande:
Josefine Wikström, doktorand filosofi.
Alexandra Pirici, konstnär baserad i Bukarest.
Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten & konstteoretiker vid Akademin Valand

 

Arbetarkonst #3 seminarium

Arbetarkonst

I samarbete med ABF fortsätter Paletten programserien med fokus på arbetarkonst. Vad är arbetarkonst idag? Hur ska vi förstå relationen mellan konst och arbete vår tid?

Arbete, exploatering och kroppar i givna mallar

arbetarkonst

Tisdag 17 mars 2015
kl. 18:00

BAR10, Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, Göteborg

Programtext: Michele Massuci undersöker i sin konst frågor som rör aktuella arbetsförhållanden och exploateringen av människor i relation till teknik- och vetenskapshistoria. Vad är egentligen syftet med friskhet? Skräddarsydda livsstilsprogram för att maximera människors hälsa? Ökad produktivitet? Eller är det en friskhet vars ideal stöper kroppar i de givna mallar som krävs för att bli anställningsbara objekt?

Medverkande:
Michele Massuci konstnär, forskare vid Karolinska Institutet. Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten & konstteoretiker vid Akademin Valand

Arbetarkonst #2 seminarium

Arbetarkonst

Paletten inleder hösten 2014 i samarbete med ABF en programserie med fokus på arbetarkonst. Vad är arbetarkonst idag? Hur ska vi förstå relationen mellan konst och arbete vår tid? 

Representation av arbete i samtida konst

Tisdag 9 december 2014
kl. 19:00 – 20:30

Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget, Göteborg,

fritt inträde

Programtext: Konstnärerna Petra Bauer och Tina Carlsson presenterar sina konstnärliga arbeten och diskuterar med Fredrik Svensk. Petra Bauer och Tina Carlsson är två konstnärskap som på olika sätt närmat sig frågor om konstens relation till arbetarrörelsen, ofta ur ett feministiskt perspektiv. Fredrik Svensk har inom bland annat OTCOP studerat relationen mellan konstnärligt och produktivt arbete i dagens konstvärld. Tillsammans diskuterar de hur en kan närma sig frågor om klassamhället idag i dagens konst?

Medverkande:
Petra Bauer, konstnär och doktorand vid Konstfack i Stockholm
Tina Carlsson, konstnär och lektor vid Konstfack i Stockholm
Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten & konstteoretiker vid Akademin Valand

Arbetarkonst #1 seminarium

Arbetarkonst

Paletten inleder hösten 2014 i samarbete med ABF en programserie med fokus på arbetarkonst. Vad är arbetarkonst idag? Hur ska vi förstå relationen mellan konst och arbete vår tid? 

Arbetarkonst – ett skandalöst begrepp?

Arbetarkonst - ett skandalöst begrepp
10 september 2014
kl. 19:00 – 20:30

Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget, Göteborg,

fritt inträde

Programtext:
Ofta talas det om arbetarlitteratur, betydligt mer sällan om arbetarkonst. Har rädslan för att använda begreppet arbetarkonst att göra med en bristande kontakt mellan arbetarrörelsen och samtida konstnärer? Eller är det rentav så att själva begreppet arbetarkonst är skandalöst eftersom det utmanar en i grunden liberal idé om människan och skapandet.

Medverkande:
Fred Andersson, fil. dr. i konstvetenskap, grundare av bloggen Arbetarkonst & verksam vid Åbo Akademi
Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten & konstteoretiker vid Akademin Valand

Evenemanget på Facebook