Paletten presentation på Litteraturhuset

Chefredaktör Fredrik Svensk presenterar Paletten
Litteraturhuset i Göteborg

Onsdag 9 april 2014 kl. 18:00
Välkomna till Litteraturhuset Göteborg!

Heurlins plats 1, Hitta hit
Lagerhuset, porten närmast älven

Fredrik Svensk

Fredrik Svensk presenterar Paletten #295. Litteraturhusets tema är Transcendent revolution istället för social förändring?  Ludvig Uhlbors, dramatiker och författare, presenterar sin bok Gjord obrukbar om det svenska kulturlivet och de kulturpolitiska påtryckningar som skedde i samband med porrskandalen på DI och Institutets uppsättning av The Rise and Fall of the Roman Empire.

facebook.com/LitteraturhusetGoteborg

Paletten 4:2013

Paletten #294

NYTT NUMMER AV PALETTEN!

Omslag Paletten 294
Bild: Makode Linde, Stillbild från inspelningen av videon till Aerea Negrot kommande singel “Lieber Singen“, som släpps på B-pitch Controll under 2014. Videon är inspelad i Karnataka, Indien 2013.

REDAKTIONELLT
I detta nummer vill vi utmana Palettens konventioner genom projektet ”Peeping Tom” som ger oss inblick i konstverk som är i vardande eller precis färdiga, men som ännu inte presenterats offentligt. Vi vill härmed understryka och osäkra relationen mellan redaktionellt och curatoriskt arbete. I vilken mån kan Paletten innehålla en utställning? Ett nyckelhål in i framtiden? Vi har nu fått inblick i Miriam Bäckströms, Felix Gmelins, Annika von Hausswolffs, Dorinel Marcs, Makode Lindes, Emilie Pitoisets och Clemens von Wedemeyers konstnärskap. Att ställa ut något innebär också att bli sårbar, särskilt när det rör sig om något ofärdigt. Vi är därför extra glada över konstnärernas positiva respons och hoppas kunna utveckla ”Peeping Tom”-projektet i kommande nummer.

Fortsätt läsa Paletten 4:2013

Paletten 3:2013

omslag tidskriftBild: Charles Avery, Untitled (It Means It Means; Bourgeois, Friedrich, LeWitt, Lichtenstein, Malevich, Morris, Polke, Stieglitz), 2013

Paletten #293

NYTT NUMMER AV PALETTEN!

Redaktionellt
Vad har hänt med svensk konstpolitik egentligen? David Karlsson svarar i detta nummer på Anna van der Vliets kritik från förra numret och menar att vi är så illa tvungna att spela på fiendens planhalva. Anna van der Vliet besvarar kritiken och frågar sig vad som är nyttan med att tala om nyttan i en tid där kulturekonomen fått tolkningsföreträde.

Hur sexistisk är den svenska filmvärlden? Fia-Stina Sandlund bidrar med första delen av ett filmmanus, baserad på hennes erfarenheter av filmbranschen i sitt arbete med sin Fröken Julie-triologi.

Fortsätt läsa Paletten 3:2013

Release av Paletten # 291-292 + Paletten Dark Seminar # 2

Release av Paletten #291-292
+ Paletten Dark Seminar #2

Torsdag den 13 juni 2013, kl 18.00-21.00
Vita Rosen, Bangatan 10, Göteborg, karta

Paletten Dark Seminar #2 1900-2000
Med utgångspunkt i Anna van der Vliets text Den kritiska konstens villkor arrangerar vi en paneldiskussion.

Läs texten här och kom och diskutera!

19.00 Introduktion, Fredrik Svensk
19.10 Presentation av texten Den kritiska konstens villkor, Anna van der Vliet
19.30 Kommentar, Pia Areblad, utvecklingchef för Tillt
19.40 Kommentar, Michele Masucci, konstnär
19.50 Diskussion, modererad av Fredrik Svensk & Henrik Andersson

Fortsätt läsa Release av Paletten # 291-292 + Paletten Dark Seminar # 2

Release Venedig 291-292

Paletten Release Cocktail in Venice

To celebrate our new issue # 291-292, Paletten Art Journal hosts a release cocktail together with Momentum 7 and SITE during
the preview days of the Venice Bienniale
.

Come and have a drink with editors-in-chief Sinziana Ravini & Fredrik Svensk, the curators of Momentum 7, Power Ekroth and Erlend Hammer and its director, SITE editor-in-chief & member of Paletten editoral board Sven-Olov Wallenstein.

Map

When: Wednesday May 29th 2013 from 6 to 8 pm

Where: Naranzaria-wine bar in Rialto. San Polo 130, Venice.

How to get there: Valporetto to S: Silvestro.

PALETTEN 1-2:2013

Omslagsbild Paletten 291-292Bild från Iconoclashes (2013) av Erik Berglin
i sammarbete med Clement Valla

PALETTEN 1-2:2013 #291-292
NYTT DUBBELNUMMER AV PALETTEN!

Release Venedig
Onsdag 29 maj 18.00-20.00 Naranzaria-wine bar in Rialto. San Polo 130, Venice.

Release + Paletten Dark Seminar Göteborg
Torsdag 13 juni 18.00-21.00 Vita Rosen Bangatan 10, Göteborg

Redaktionellt

Vad betyder egentligen alla godhjärtade försök att förklara att kulturen visst är ekonomiskt lönsam? Anna van der Vliet går till attack mot dagens kulturpolitiska trender, men ifrågasätter också försöket att motivera konst som är statsunderstödd i ekonomiska termer överhuvudtaget. Bekräftar det inte bara en kapitalistisk realism, där det är på marknaden som sanningen ytterst värderas?

Fortsätt läsa PALETTEN 1-2:2013