ARBETARKONST SOM STREJKKONST

Paletten tillsammans med ABF och BRA 10
presenterar:

ARBETARKONST SOM STREJKKONST
Ett seminarium med konstnären Ingela Johansson

18:00-19:30
21 februari 2017
BRA 10, Konstepedimin, Göteborg
Konstepidemins väg 6, 413 14 Göteborg

Hur kan arbetares erfarenheter leva i konstnärers praktik och produktion? I boken Strejkkonsten – röster om kulturellt och politiskt arbete efter gruvstrejken 1969-70, (red. Kim Einarsson & Martin Högström, Glänta produktion 2013) har konstnären Ingela Johansson sammanställt samtal, artiklar, telegram, radio- och tv-sändningar, protokoll, personliga anteckningar från perioden. Hur kom konstnärer att solidarisera sig med arbetarna, och engagera sig i deras situation? Hur radikaliserades dåtidens konstfält? Och hur kan det radikaliseras idag?

Arrangemanget ingår i Palettens och ABFs serie om arbetarkonst idag.

Moderator: Fredrik Svensk, chefredaktör Paletten

Bio: Ingela Johansson, konstnär verksam i Stockholm, har de senaste åren arbetat kontextspecifikt, både enskilt och i samarbeten. Hon intresserar sig för vad som utelämnas i den kollektiva historien och varför. Även arbetarhistoria och institutionen och museet som en plats för det publika, som offentligt rum, som organisation är andra områden som berörts. Ingela fick Konstnärsnämnden/ Iaspis vistelsestipendium i London 2010-11. År 2013 gav hon ut en bok på Glänta, Strejkkonsten – röster om kulturellt och politiskt arbete 69-70. År 2016 medverkade hon i residenset ”Andra ögon på staden”, Kungsbacka. Sedan 2014 är hon engagerad i det konstnärsdrivna projektet ”Massa i rörelse”. För tillfället har hon vistelsen, RIR (Research- in-residence), på BAC. Hon har bl a presenterat sitt arbete på: Alternativa, Gdansk (2016), Tranzit, Bratislava (2016), Kalmar Konstmuseum, (2015), Kunsthaus Dresden (2014), Tensta Konsthall (2013), Konsthall C (2012), Bildmuseet (2012).
_______________________________________________________

I samband seminariet kommer erbjuder Paletten en enastående supererbjudande på prenumerationer!

Paletten vill med detta seminarium tacka avgående verksamhetsledare på ABF, Lena Ulrika Rudeke & Sewilius Berg för gott samarbete med seminarieserien.

Presentation & release av Paletten #300

Presentation & release av Paletten #300 i samband med seminariet Anthro-Obscene

Lördag 19 sep
kl. 13.00
Plats: Teater Reflex, Kärrtorps plan 14, Stockholm

Paletten deltar på seminariet Anthro-Obscene och släpper nya numret #300

Paletten presenterar i anslutning till programpunkten:
13:00-14:30 Every Revolution Needs A Square (In English) What does the poltical mean? What is a political movement. A discussion between Erik Swyngedouw, Maria Kaika and Henrik Ernstson.

1830 tar Paletten ett glas på TERMINUS, om ni inte har möjlighet att komma till seminariet. http://www.terminus.se/restaurants-en.html

Länk till seminariets event:
https://www.facebook.com/events/696645707134031/
http://www.anthro-obscene.situatedecologies.net/

Om seminariet:
”Anthro-Obscene” är rubriken för ett tredagarsseminarium på Teater Reflex i Kärrtorp torsdag 17/9 – lördag 19/9. Seminariet är ett samarbete med KTH och är öppet för alla intresserade.
Det är ett akademiskt seminarium om politiska perspektiv på den globala urbana ekologiska krisen och ett öppet samtal om och med demokratiska praktiker och politiska rörelser.
Engagerade forskare från Europa, USA, Afrika och Asien kommer presentera sina idéer och vill möta röster bland gräsrotsaktivister i Stockholms förorter och innerstad. Varje stad och varje förort bär på sina speciella erfarenheter av gemensam odling, musikskapande, grafitti, proteströrelser och politisk kamp kring boende och byggande, natur och kultur och så vidare.
Kärrtorp blir en plats för mötet mellan forskning och aktivism, där stadens och förortens framtid står i fokus. De framtida hoten är gemensamma: klimatförändringar, energikris, kemikaliesamhället, och våra demokratiers kris. Vad för nya former av kollektiv organisering finns för att åter ställa jämlikhet i centrum för samhällets och städers uttveckling? Hur förändras denna fråga om man befinner sig i Tensta, Ferguson, Bangalore, Lagos eller Kapstaden?
Medverkar gör Edgar Pieterse, Jodi Dean, Roger Keil, Andy Merrifield, Maria Kaika, Jason Moore, Malini Ranganathan, Nik Heynen, Marco Armiero, Garth Myers, Richard Walker, Erik Swyngedouw och Henrik Ernstson – femton forskare inom kulturgeografi, sociologi, urban planering, arkitektur och statsvetenskap med erfarenhet från Sydafrika, England, Sverige, Kanada, USA, Indien, Italien, Grekland och Belgien möts i Kärrtorp för att diskutera utkast till kapitel som ska bli en antologi på temat. Var och en håller en föreläsning kring sitt utkast med efterföljande diskussion under torsdagen och fredagen mellan kl 10 och 16. På torsdag kväll kl 18-21 blir alla dörrar öppna för debatt och diskussion.
Under lördagen blir det öppet forum med bl. a Linje 17. På Lördag kväll blir det fest för alla, Ellen Pontara och Eric Steen bjuder på flamenco och bandet Hustle med Josette Buchell-Mingo spelar.

Mer info finns på seminariets websida: http://www.anthro-obscene.situatedecologies.net/

Fri entré men gör anmälan till både seminarier och fest här: https://docs.google.com/forms/d/1i9EmetWoEghbk3fQRS41KkJldP16S79t1DSOuwjFkkw/viewform

Samtal: Arbetets Monument

Välkommen till ett samtal om Arbetets Monument

Lördag 30 maj
kl. 15.00-16.30
Plats: Kristallfoajén, Stora Teatern, Göteborg

Ingen förbokning. Kostnadsfritt. Förfriskningar.

arbetets-monument-samtal-586x468

Foto: Ricard Estay

I samband med uppförandet av Alexandra Piricis  Arbetets Monument 28-31 maj i Bältespännarparken arrangerar Statens konstråd tillsammans med ABF och Paletten ett samtal i Kristallfoajén på Stora Teatern. Samtalet ingår i ABF:s och Palettens pågående samtalsserie om arbetarkonst.

Diskussionen behandlar hur arbete har förändrats de senaste decennierna, behovet av att representera och minnas vår gemensamma historia, samt konstens möjliga roll i detta.

Publiken hälsas välkommen av Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd, Fredrik Svensk, chefredaktör, Paletten och Lena Ulrika Rudeke, verksamhetsansvarig föreläsningar ABF Göteborg.

Medverkande:
Alexandra Pirici, konstnär
Lars Ingelstam, professor emeritus i teknik och social förändring
Manfred Leuschner, SKF:s Verkstadsklubb
Marinette Fogde, forskningschef på Arbetets Museum i Norrköping

Samtalsledare:
Lisa Rosendahl, curator på Statens konstråd

Arbetarkonst #4 seminarium

RELEASE AV PALETTEN NUMMER 298/299 + ARBETARKONSTSEMINARIUM!

Tisdag 19 maj 2015, kl. 18:00
BAR10, Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, Göteborg

Performancekonst = arbetarkonst?

Paletten och ABF fortsätter sin undersökning om arbetarkonst idag. Denna gång i med utgångspunkt i frågor om performance. Gäster är Josefine Wikström och Alexandra Pirici, i samtal med Fredrik Svensk. Samtalet genomförs denna gång i samarbete med Konstepedimins BAR10 och Statens konstråd.

Är performancekonst arbetarkonst? Hur förhåller sig performancekonsten till olika begrepp av arbete hos Karl Marx och post-marxistiska tänkare? Hur reflekterade den under sin framväxt installationskonsten och installationen som vara, innehållande kapitalistiskt arbete? Och i vilken utsträckning fortsätter konsten att reflektera över denna problematik idag? Detta är några av det frågor som Josefine Wikströms föredrag kommer att behandla. […]

Hela programtexten

Medverkande:
Josefine Wikström, doktorand filosofi.
Alexandra Pirici, konstnär baserad i Bukarest.
Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten & konstteoretiker vid Akademin Valand

 

Arbetarkonst #3 seminarium

Arbetarkonst

I samarbete med ABF fortsätter Paletten programserien med fokus på arbetarkonst. Vad är arbetarkonst idag? Hur ska vi förstå relationen mellan konst och arbete vår tid?

Arbete, exploatering och kroppar i givna mallar

arbetarkonst

Tisdag 17 mars 2015
kl. 18:00

BAR10, Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, Göteborg

Programtext: Michele Massuci undersöker i sin konst frågor som rör aktuella arbetsförhållanden och exploateringen av människor i relation till teknik- och vetenskapshistoria. Vad är egentligen syftet med friskhet? Skräddarsydda livsstilsprogram för att maximera människors hälsa? Ökad produktivitet? Eller är det en friskhet vars ideal stöper kroppar i de givna mallar som krävs för att bli anställningsbara objekt?

Medverkande:
Michele Massuci konstnär, forskare vid Karolinska Institutet. Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten & konstteoretiker vid Akademin Valand

Arbetarkonst #2 seminarium

Arbetarkonst

Paletten inleder hösten 2014 i samarbete med ABF en programserie med fokus på arbetarkonst. Vad är arbetarkonst idag? Hur ska vi förstå relationen mellan konst och arbete vår tid? 

Representation av arbete i samtida konst

Tisdag 9 december 2014
kl. 19:00 – 20:30

Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget, Göteborg,

fritt inträde

Programtext: Konstnärerna Petra Bauer och Tina Carlsson presenterar sina konstnärliga arbeten och diskuterar med Fredrik Svensk. Petra Bauer och Tina Carlsson är två konstnärskap som på olika sätt närmat sig frågor om konstens relation till arbetarrörelsen, ofta ur ett feministiskt perspektiv. Fredrik Svensk har inom bland annat OTCOP studerat relationen mellan konstnärligt och produktivt arbete i dagens konstvärld. Tillsammans diskuterar de hur en kan närma sig frågor om klassamhället idag i dagens konst?

Medverkande:
Petra Bauer, konstnär och doktorand vid Konstfack i Stockholm
Tina Carlsson, konstnär och lektor vid Konstfack i Stockholm
Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten & konstteoretiker vid Akademin Valand

Arbetarkonst #1 seminarium

Arbetarkonst

Paletten inleder hösten 2014 i samarbete med ABF en programserie med fokus på arbetarkonst. Vad är arbetarkonst idag? Hur ska vi förstå relationen mellan konst och arbete vår tid? 

Arbetarkonst – ett skandalöst begrepp?

Arbetarkonst - ett skandalöst begrepp
10 september 2014
kl. 19:00 – 20:30

Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget, Göteborg,

fritt inträde

Programtext:
Ofta talas det om arbetarlitteratur, betydligt mer sällan om arbetarkonst. Har rädslan för att använda begreppet arbetarkonst att göra med en bristande kontakt mellan arbetarrörelsen och samtida konstnärer? Eller är det rentav så att själva begreppet arbetarkonst är skandalöst eftersom det utmanar en i grunden liberal idé om människan och skapandet.

Medverkande:
Fred Andersson, fil. dr. i konstvetenskap, grundare av bloggen Arbetarkonst & verksam vid Åbo Akademi
Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten & konstteoretiker vid Akademin Valand

Evenemanget på Facebook

Öppen föreläsning och presentation av Paletten #295

Öppen föreläsning på temat konst och rasism och
presentation av Paletten #295

Lördag 12 april 2014 kl 16:30 – 20:30
Masthuggsteatern, Mashuggsterassen 3, Göteborg, Hitta hit

Palettens Chefredaktör Sinziana Ravini håller en öppen föreläsning på temat konst och rasism, Ravini släpper en bok i ämnet på Glänta förlag i augusti. Föredraget hålls i samband med ICIAs seminarium State of The Arts Part II: The Role of the Artist as Acitivist in the Age of Neoliberalism.

sinziana-ravini

Palettens båda chefredaktörer Sinziana
Ravini och Fredrik Svensk presenterar sedan det kommande numret Paletten #295.

Visning av verket Universal Minimum Wage Commission av den turkiska konstnären Elmas Deniz. Verket kommer också att visas på Svilova.org och är en del av Palettens projekt Paletten och det internationella i Göteborg.

ICIA och Paletten bjuder på lättare mat och skönt mingel! VÄLKOMMEN!

Paletten presentation på Litteraturhuset

Chefredaktör Fredrik Svensk presenterar Paletten
Litteraturhuset i Göteborg

Onsdag 9 april 2014 kl. 18:00
Välkomna till Litteraturhuset Göteborg!

Heurlins plats 1, Hitta hit
Lagerhuset, porten närmast älven

Fredrik Svensk

Fredrik Svensk presenterar Paletten #295. Litteraturhusets tema är Transcendent revolution istället för social förändring?  Ludvig Uhlbors, dramatiker och författare, presenterar sin bok Gjord obrukbar om det svenska kulturlivet och de kulturpolitiska påtryckningar som skedde i samband med porrskandalen på DI och Institutets uppsättning av The Rise and Fall of the Roman Empire.

facebook.com/LitteraturhusetGoteborg