Paletten och det internationella i Göteborg

Paletten och det internationella i Göteborg 2014

– publika möten genom konstnärliga arbeten och deras översättningar

Paletten och det internationella Göteborg innefattar tre konstpresentationer i Stiftelsen Palettens regi. Under 2014 har tre konstnärsdriva plattformar, Svilova, Hit och Vague Research Studios, bjudits in och de i sin tur bjuder in varsin konstnär som får i uppgift att utföra ett verk. Dessa verk kommer att visas på bibliotek, kulturhus och andra medborgarplatser i Göteborgs ytterområden. För att möta det internationella i Göteborg kommer delar av konstverken översättas och presenteras på mer än ett språk och vår önskan är att söka upp en bredare och delvis ny publik.

Som hamnstad har Göteborg alltid präglats av influenser utifrån. Om hamnarna var de områden som man förr först mötte de internationella strömningarna och människor från andra länder så är det nu i stadens ytterområden, till exempel Angered, Hammarkullen, Backa, Bergsjön, Biskopsgården och Västra Frölunda, som det internationella manifesterar sig. Med Paletten och det internationella i Göteborg, vill vi sluta cirkeln och koppla det globala till det lokala. Vi menar att platser där man redan möter flerspråkiga medborgare med internationell bakgrund, som bibliotek och kulturhus men även skolor, är utmärkta platser för nya publika möten. Genom att översätta delar av det språkliga innehållet i presentationerna och välja konstnärer som redan arbetar med flera språk i sina verk, problematiseras konsten och tankar kring det internationella i ett globalt samhälle. Med konstnärliga nedslag på inarbetade mötesplatser tror vi att fler diskussioner och dialoger kring konst kan uppstå.

Kajsa G Eriksson och Oscar Ramos
Projektledare

Paletten och det internationella i Göteborg stöds av Göteborgs Stad Kultur