Omslagsbild Paletten 286 - 287

Paletten 286 – 287

286 – 287
Nr 4 2011 – Nr 1 2012

Dubbelnummer

Redaktörer
Fredrik Svensk
Sinziana Ravini
Milou Allerholm

INNEHÅLL
Cartoon
OLAV WESTPHALEN

Redaktionellt
MILOU ALLERHOLM, SINZIANA RAVINI OCH FREDRIK SVENSK

Många bäckar små
ELNA SVENLE

Om »underjordisk mänsklighet« och spekulativ sociologi
KARL PALMÅS

KwieKulik
FRANS JOSEF PETERSSON

Där världen slutar och konsten börjar
TOMMY OLSSON

Anteckningar om en icke-antropocentrisk social praktik
ANTHONY MARCELLINI OCH MATTHEW RANA

Psychic Warfare
CAMERON VALE

Tala om det
JOHAN BÖRJESSON

Arduino
CARL-JOHAN ROSÉN

Handlingsrymd
ANNICA KARLSSON RIXON OCH ANNA VIOLA HALLBERG

Revolution som konstnärligt medium – Om neuropolitikens framväxt
ROBERT STASINSKI

Konstnärlig forskning och den positivistiske andre
ERIK ANDERSSON

Samtal om autonomi 3

Diderot och kritiken
SVEN-OLOV WALLENSTEIN

Beställ Paletten tidskrift @ SEK90,00