Omslagsbild Paletten 276

Paletten 276

276

Konstkritik

Nr 2 2009
Redaktör
Sophie Allgårdh

Bara konstkritikern ställer sig frågan varför?

När konstkritik diskuteras mejas reflexmässigt hela kåren ner. Men precis som bland konstnärer eller vilken annan yrkesgrupp som helst finns det variationer. Medan somligt är bländande håller annat en mer ojämn nivå. Det förhållandet är inte skäl nog att ifrågasätta ett helt skrå. Eller är det så illa att det inte går att marknadsföra en bok om konstkritik om man inte först utropar dess kris? Se Peter Cornells essä Till försvar för konstkritiken som litterär genre på sidorna 11–13.

Fältet för konstkritiken har förändrats de senaste åren och förväntningarna ser annorlunda ut än på sextio- och sjuttiotalet. På dagstidningarnas kultursidor trängs recensioner från Stockholms gallerivärld med rapporter om global konst från avlägsna biennaler. I detta myller av genrer, medier och visuella språk måste kritikern vara både specialist och allmänläkare. Det är en styrka, men de krav som ställs är näst intill orimliga. Den frilansande kritikern har få möjligheter att själv bekosta en yrkesutvecklande fortbildning. Det borde vara naturligt för uppdragsgivarna – de stora dagstidningarna – att skjuta till medel för att värna om kvaliteten.

Palettens sommarnummer greppar också över några problemområden: den bristfälliga kritiken av offentlig konst, formgivning, global konst och arkitektur. Vi undersöker även det sofistikerade dubbelspelet mellan konstnär och kritiker. Village Voices legendariska kritiker Kim Levin gestaltar sitt omfattande arkiv som en konstinstallation och konstnären Magdalena Dziurlikowska iscensätter sig själv i sitt kritikeruppdrag. Båda varierar Oscar Wildes idé om kritiken som en konstart. Det är de konstkritiska texterna i dagspressen som forskarna utgår från när de skriver konsthistoria. Och som Ulrika Stahre påminner om på sidan tio är det bara kritikern som frågar sig varför en viss typ av konst ställs ut just nu. I höst återkommer vi med ett temanummer om censur av bildkonst. Till dess önskar Paletten god sommarläsning!

 

Ledare Sophie Allgårdh

INNEHÅLL

Sophie Allgårdh: Ledare

Sophie Allgårdh: Cornelia Sollfrank låter kritikern möta ett verk i flux

Dan Karlholm Södertörn läser lusen av konstkritiken i svensk press

Ulrika Stahre bemöter påståenden om kritikens usla kvalitet

Peter Cornell: Till försvar för konstkritiken som litterär genre

Magdalena Dziurlikowska: Kritiker är antikryptiska till naturen. En dekryptering av Ernst Billgrens Vad är konst?

Nils Forsberg: Dollarras blåser liv i konstkritiken

Marta Schwendener: Vilken kris? Något om konstkritikens ljusnande framtider

Dan Jönsson: Den globala konsten förlamar konstkritiken

Sophie Allgårdh: En kritikers arbetsdag

Sophie Allgårdh & Kim Levin samtalar om kritikern som konstnär

Lauren Ross: Konstkritikerns rutter i Megapolis djungel

Magdalena Dziurlikowska: Kritik

Love Jönsson: På villovägar i modernismen. Om kritikerkollegornas enögdhet

Dan Jönsson: Offentlig konst. Konstkritikens blinda fläck

Sophie Allgårdh: Kritikernas förtigande

Lena From: Låt arkitekturkritiken bli en del av det allmänna, kritiska samtalet

Mårten Arndtzén: Teoretisk plastikkirurgi. Nicolas Bourriaud recyclar sin egen postmodernism

Måns Holst-Ekström: Läsaren förlåter allt utom genialitet. Oscar Wilde pekar ut kritikerns dilemma

Bo Gräslund: Konstkritiken och skallismen

Marek Bartelik: Den anamorfiska kritikern. Att fortsätta skriva om konst i ett expanderande synfält

MEDVERKANDE

Sophie Allgårdh är chefredaktör för Paletten och kritiker i Svenska Dagbladet. Curerade år 2007 Öyvind Fahlström: Med världen som spelplan på Mjellby konstmuseum. Författare till Samtidigt: Svenskt måleri på 2000-talet och Svensk konst NU: 85 konstnärer födda efter 1960 (med Estelle af Malmborg).

Mårten Arndtzén är medarbetare vid Sveriges Radios kulturredaktion och var under flera år konstansvarig på Expressen. Anser att kritiken vunnit i frihet, vad den förlorat i inflytande. Nyfiken på hur lågkonjunkturen kommer att förändra konsten och kritiken under kommande år.

Marek Bartelik undervisar i modern och samtida konst vid The Cooper Union for the Advancement of Science and Art i New York. Skriver regelbundet recensioner för Artforum.

Peter Cornell är kritiker vid Expressen och författare till Den hemliga källan, Paradisets vägar, Saker, Gemensamma rum och Mannen på gatan. Tidigare professor i konstens teori och idéhistoria vid Konstfack och Kungliga Konsthögskolan.

Magdalena Dziurlikowska är konstnär och kritiker. Hennes konstnärskap handlar om individens besatthet av personliga småsaker och önskan att göra sin röst hörd. I Expressen och i pappers- och nättidskrifter filtreras hennes recensioner genom ett humoristiskt och poetiskt temperament.

Nils Forsberg är konstkritiker i Expressen och ansvarig för tidningens konstbevakning. Mellan 1997 och 1999 ingick han i kollektivet bakom utställningsrummet Ynglingagatan 1. Det händer att han drömmer om en konstkritik som är lika utmanande, passionerad eller irriterande som konsten.

Lena From är journalist och kritiker. Har tidigare ansvarat för kulturreportaget på Göteborgs-Posten, varit kultur- och featurechef på nyhetsbyrån FLT och redaktör för Arkitektur. Idag arbetar hon på Stockholm konst med den konstnärliga gestaltningen av Stockholms stads offentliga rum. Medverkade senast i boken Gert Wingårdh: trettio års arkitektur genom fyra decennier och Halva kungariket är ditt: svenska folkets kulturarv.

Bo Gräslund är professor emeritus i arkeologi vid Uppsala universitet. Författare till Early Humans and Their World och Ursprunglig föda: vad vi borde äta och varför vi inte gör det (med Staffan Lindeberg). Ger i En mästare förklädd: Sven Delblanc som Bo Balderson en bild av Delblancs skeptiska syn på konst- och litteraturkritiken. Slutredigerar en bok om skulptören Ingolf Kaiser.

Måns Holst-Ekström är konstkritiker i Sydsvenska Dagbladet och har medverkat i en rad antologier och tidskrifter om konst. Undervisar vid Lunds universitet, på avdelningen för konsthistoria och visuell kultur, samt vid Konsthögskolan i Malmö. Var 2001–2006 lektor vid Konsthögskolan i Stockholm. Intresserar sig vid sidan av nutidskonst för italiensk renässans, landskapsarkitektur och design.

Dan Jönsson är född i Rotterdam och bosatt i Örtofta. Konst- och litteraturkritiker i Dagens Nyheter och medarbetare i 00tal. Internationell tidskriftskrönikör i Sveriges Radio P1:s Obs. Anser konsten vara större än konstvärlden.

Love Jönsson är kritiker och lärare vid Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet och ordförande för Paletten. Medförfattare till antologin Vrije Vormgeving: Mapping Dutch Conceptual Crafts (2009). Curator för sommarutställningen Säg inget, jag tror jag förstår på Kulturhuset i Stockholm.

Dan Karlholm är professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola. Författare till Art of Illusion: The Representation of Art History in Nineteenth-Century Germany and Beyond. Forskar om nätkonst och samtidskonst som historiskt fenomen. Ansvarade 2006–2008 för kursen Konstkritik (7,5 högskolepoäng), som behandlade ämnet med utgångspunkt i tre djupdykningar: 1750, 1850 och 1950.

Jonas Lennermo är illustratör och journalist. Han befinner sig lika ofta i Sverige som i Kairo, Tromsö eller Addis Abeba, nästan alltid på upptäcktsfärd efter hänförande musik, litteratur eller konst. I detta nummer av Paletten medverkar han med flera illustrationer.

Lauren Ross är curator för Reflections on the Electric Mirror: New Feminist Video (till 10 januari 2010) och Patricia Cronin: Harriet Hosmer, Lost and Found (till 24 januari 2010) för Elisabeth A. Sackler Center for Feminist Art vid Brooklyn Museum. Curerat utställningar för främst White Columns där hon var chef mellan 2001 och 2004. Kritiker i Art in America, Art on Paper och The Brooklyn Rail. Bosatt i New York.

Martha Schwendener är författare, konstkritiker och musiker. Frilansar för Artforum, Art in America, Bookforum, The New York Times, The New Yorker, Time Out, New York, Nextbook.com, Village Voice, Fiction och KGB Bar Lit Magazine. En av grundarna till experimentduon Bowery Electric 1994. Medverkar i år med en essä i Cameron Martin: Analogue samt i Return to Function (The Madison Museum of Contemporary Art). Bosatt i Brooklyn.

Cornelia Sollfrank är en av internetkonstens pionjärer och ställde nyligen ut på Mejan Labs i Stockholm. Pendlar mellan Celle i Tyskland och Skottland, där hon forskar vid Dundees universitet. Paletten skapar i detta nummer bilder med hennes Net.Art Generator där hon utmanar våra föreställningar om upphovsrätt.

Ulrika Stahre är ansvarig för Aftonbladets konstkritik. Disputerade 2004 på avhandlingen Beundrad barbar. Amasonen i västeuropeisk bildkonst 1789–1918. Har en journalistutbildning i bagaget.

Beställ Paletten tidskrift @ SEK60,00