Omslagsbild Paletten 267

Paletten 267

267

Hantverk

Nr 1 2007
Gästredaktör
Love Jönsson

FÖRORD AV SOPHIE ALLGÅRDH

Under sin mer än 65-åriga historia har Paletten vid sidan av konst och arkitektur ofta uppmärksammat konsthantverk, design och mode. På redaktionen plockar jag fram temanumret ”Nya textila bilder” från 1977 där ett antal radikala kvinnliga textilkonstnärer träder fram. 70-talets progressiva textilkonst kännetecknades av ett engagemang av personligt, politiskt och socialt slag: ett stöd för utsatta grupper runt om i världen. Kärnan i kampen handlade om att få kvinnornas arbete med textila material accepterat i konstlivet. Paletten var med sitt nummer 1977 med om att punktera den seglivade föreställningen om det textila hantverket som ett hobbyarbete.

Drygt 20 år senare, 1999, bjöds Peter Cornell in som gästredaktör för ett temanummer om konst och design. I förordet framhålls vikten av att hålla en passage öppen och att låta ett föremål spela flera roller: en borsalinohatt kan ibland vara konstföremål, ibland en praktisk huvudbonad. Några år senare blev området politiskt intressant och designåret proklamerades av regeringen år 2005.

I konsthistorien finns många bekräftelser på fruktbara samspel mellan konsthantverk, mode och konst. Jag tänker till exempel på Siri Derkert och Sonia Delaunay, som parallellt med sitt målande flyttade fram positionerna inom modeskapande, vilket belystes i Palettens temanummer ”Modets djupa yta” år 2000. Dynamiken inom fältet är stor och framgår av den ihärdiga debatt som förs mellan politiker och fackmänniskor om att lansera två tunga projekt i Stockholm: ett konsthantverksmuseum vid Nationalmuseum och ett designcenter vid Telefonplan där Konstfack ligger.

Det är en myt och standardmässig kommentar att konsthantverk och konst först under de allra senaste åren tagit ett kliv närmare varandra. Tvärtom finns en kontinuitet i diskussionen, vilket inte minst Bauhausskolans banbrytande pedagogik visade prov på. Då handlade det framför allt om att skapa hela miljöer. Ambitionerna ser annorlunda ut hos dagens radikalslöjdare där det snarare rör sig om uppror mot konventioner och en vilja att ringa in det praktiska arbetets ideologiska laddning. Ska hantverket vara en med- eller motrörelse – ska det följa med tiden, ställa sig utanför den eller rentav försöka stoppa den? Frågan är grundläggande mot bakgrund av globaliseringen och den snabba utvecklingen av digital teknologi.

Utrymmet för seriös analys av konsthantverk i dagspress är litet och det har också övertygat om vikten av att ägna området ett temanummer. Jag vill rikta ett stort tack till gästredaktören Love Jönsson, en av de unga kritiker som medverkat till att den svenska diskussionen om konsthantverk blivit mer aktiv. Hans redaktionella arbete präglas av djupgående kunskaper och ett levande engagemang inom konsthantverket.

Ett varmt tack även till våra bidragsgivare som gjort hantverksnumret möjligt: Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, Estrid Ericsons stiftelse och Göteborgs slöjdförening.

Sophie Allgårdh
Redaktör

INNEHÅLL

Sophie Allgårdh: FÖRORD

Love Jönsson: ATT PLACERA SIG SJÄLV I VÄRLDEN

Edmund de Waal: SPRÅK, CENTRUM OCH PERIFERI

Ulf Linde: KONSTHANTVERK – ISTÄLLET FÖR EN DEFINITION

Nina Bondeson: OM DEN PRAKTISKA KONSTTILLVERKNINGENS VILLKOR

Love Jönsson: ”ÄR DET BRA TING KOMMER DE TILL EN PÅ SEKUNDEN” – JOE HEDLUND OM KONSTEN OCH FÖREMÅLSVÄRLDEN

David Carlsson: STOLTHET OCH FÖRDOM

Maj Eskilsson, Jenny Widingsjö & Makabra Bijouterier: MAKABRA BIJOUTERIER

Louise Mazanti: MED HÄNDERNA I VARDAGEN – KONSTHANTVERKETS SEMIAUTONOMA POSITION

Love Jönsson: ”NÅGONSTANS MÅSTE DE HA VARIT SAMMANKOPPLADE HELA TIDEN” – OTTO VON BUSCH OM HANTVERK, HACKING OCH ATT KOPPLA UPP SIG PÅ MODESYSTEMET

Linda Spåman: PROCESSEN, KONSTHANTVERKET, KÖTTHUVUDET OCH JAG – EN NÄSTAN SANN HISTORIA

Martina Margetts: SISTA CHANSEN FÖR PRYLKULTUREN

Line Enervold Berg: EXISTENSBEVIS

Susanne Pagold: VAR RINGER KLOCKORNA?

Jögge Sundqvist & Anders Jakobsen: ”VI LÖSER ETT PROBLEM SOM INGEN BETT OSS LÖSA” – EN BREVVÄXLING OM SLÖJD OCH DESIGN

RECENSIONER

MEDVERKANDE

SOPHIE ALLGÅRDH Chefredaktör för Paletten. Författare till Svensk konst NU – 85 konstnärer födda efter 1960 (med Estelle af Malmborg) och Svensk konst i världen – trender, lanseringar och reaktioner 1965-1996.

NINA BONDESON Konstnär i en handgriplig och berättande tradition. Professor i textilkonst vid Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Göteborgs universitet.

OTTO VON BUSCH Doktorand vid HDK, Göteborgs universitet. Praktiserar abstrakt hacktivism inom flera fält och undersöker bland annat paralleller mellan hacking och kättarrörelser.

DAVID CARLSSON Keramiker, verksam i Göteborg. Aktuell i utställningen Present – nordisk keramikk på Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal, Norge.

EMMANUEL COOPER Keramiker, redaktör för Ceramic Review och gästprofessor vid Royal College of Art, London. Författare till bland annat Bernard Leach – life and work.

PETER CORNELL Professor på Konstfack. Har undervisat på konstnärliga högskolor sedan 1971. Kritiker på Expressen och författare till böckerna Den hemliga källan, Paradisets vägar, Saker och Gemensamma rum.

LINE ENERVOLD BERG Skribent, bosatt i Norge. Skriver om konst för Kunstkritikk.no samt medverkar i kulturtidskrifter som Fett, Flux och Bang.

MAJ ESKILSSON Konsthantverkare, utställningsproducent och frilansskribent. Drev tidigare Galleri Agata tillsammans med Agnes Lidman. Tillträder i vår som konstnärlig ledare för Gustavsbergs konsthall.

JOE HEDLUND Konstnär, utbildad på Valand och på konstskolor i Paris på 50-talet. Är verksam i Göteborg och har haft separatutställningar på bl.a. Statens Museum for Kunst (Köpenhamn) 1973, Göteborgs konstmuseum 1986 och Galleri Majnabbe 2003.

ANDERS JAKOBSEN Radikalslöjdare verksam i Stockholm. Jobbar huvudsakligen via snabba skisser och prototyper till färdigt resultat, oftast med industriella material som byggplywood eller halvfabrikat som Ikea-möbler.

LOVE JÖNSSON Konsthantverks- och designkritiker samt lärare vid HDK, Göteborgs universitet. Är under 2007 curator för samlingsutställningen Det är inte som det var att gå längs stranden – naturen som motiv i samtida svenskt konsthantverk.

ULF LINDE Jazzmusiker, konstkritiker och museiman. Medlem av Konstakademien och Svenska akademien.

MAKABRA BIJOUTERIER Ett samarbete mellan smyckekonstnärerna Sara Engberg, Petra Mandal, Mirjam Norinder och Charlotta Norrman, Stockholm.

MARTINA MARGETTS Lektor i Critical and Historical Studies vid Royal College of Art, London. Hennes senaste bok, om designern Tord Boontje, publiceras av Rizzoli, New York, i maj.

LOUISE MAZANTI Forskningsadjunkt vid Danmarks Designskole, där hon 2006 disputerade med avhandlingen Superobjekter – en teori for nutidigt, konceptuelt kunsthåndværk.

MIKAEL OLSSON Fotograf och konstnär verksam i Göteborg. Publicerade nyligen fotoboken SCREEN TESTS tillsammans med Ola Kjelbye.

SUSANNE PAGOLD var anställd på Dagens Nyheters kulturredaktion 1989–2005, då hon skrev kritik, kulturartiklar från Paris och boken De långas sammansvärjning. Är nu frilans och arbetar på en teoretisk bok om mode.

JOHANNA ROSENQVIST Doktorand i konstvetenskap vid Lunds universitet. Avhandlingen har arbetsnamnet Könsskillnadens estetik? – om svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen.

SINZIANA RAVINI Konstkritiker, översättare och doktorand i litteraturvetenskap vid Heidelbergs universitet.

LINDA SPÅMAN Konstnär, verksam i Göteborg. Arbetar i ett galleri, ska bygga ett Colosseum och ta mer fotografier på sig själv. Fritiden ägnar hon åt att hitta det perfekta läppglanset och sjunga karaoke.

JÖGGE SUNDQVIST Slöjdare som tillverkar skulpturer, pallar, knivar, skåp, slevar, tråg, ordtavlor med mera. Starkt influerad av äldre svensk självhushållningsslöjd och folkkonst.

EDMUND DE WAAL Keramiker, kritiker och skribent. Författare till bland annat boken 20th Century Ceramics. Professor i keramik vid University of Westminster, London.

JENNY WIDINGSJÖ Fotograf, verksam i Stockholm.

Beställ Paletten tidskrift @ SEK60,00