Årets kulturtidskrift 2012

Om Paletten

OM PALETTEN

Redaktörer

Fredrik Svensk
Sinziana Ravini

Styrelseordförande och
ansvarig utgivare

Anna van der Vliet

Styrelse

Johannes Björk
Gabriel Camnitzer
Andreas Christakis
Anton Göransson
Patrik Haggren
Maja Hammarén
Anna van der Vliet

TIDSKRIFTEN PALETTEN

Paletten fokuserar på den samtida konsten, dess politiska villkor och funktioner. I Paletten finner du bidrag av konstnärer, kritiker och filosofer som presenterar, diskuterar och reflekterar över frågor viktiga för konsten idag. 2011 tog Milou Allerholm, Sinziana Ravini och Fredrik Svensk över redaktörsskapet och sedan hösten 2012 är Sinziana Ravini och Fredrik Svensk redaktörer.

Sedan Paletten grundades i Göteborg 1940 har verksamheten utgjort ett centrum för det konstnärliga och konstkritiska samtalet i Sverige. Paletten befinner sig i ständig rörelse och har alltid förändrats i takt med konsten. Paletten vill spela en aktiv roll i konstlivet genom att föra fram texter och konstverk som har potential att förändra vårt sätt att tänka kring konst och politik idag.

PALETTENS PUBLIKA KONSTPROJEKT

De publika konstprojekten drivs av Palettens styrelse.
Projektledare: 2011-2013 Frida Yngström och 2014 Kajsa G Eriksson

HISTORIK

Paletten startades av Göteborgs konstnärsklubb år 1940. I den första redaktionen satt Omslagsbild Paletten nummer 1 1940boktryckaren Agne Rundqvist och konstnärerna Ragnar Sandberg, Hjalmar Eldh, Nils Nilsson och C.T. Holmström. Palettens första redaktör var Gunnar Wallin. Paletten var från början en mycket lokalt förankrad tidskrift och under de första åren var rubriken Göteborgskonstnärer ofta återkommande. Denna lokala ambition kom emellertid att ändras över åren och Palettens innehåll kom småningom att innefatta såväl nationella som nordiska konstriktningar.Från 1941 och flera år framåt var Kjell Hjern redaktör. Paletten utvidgades under denna tid till att inte enbart täcka konsten utan också verka som en allmänkulturell tidskrift. Författare som Gunnar Ekelöf, Erik Blomberg, Harry Martinson och Karin Boye publicerade dikter och andra texter. Under Palettens över 70-åriga historia har den sett väldigt olika ut. Under många år, framför allt under 1970- och 1980-talen, hade Paletten fasta redaktörer till exempel Håkan Wettre, Folke Edwards, Gertrud Sandqvist och Hans Johansson. Under 1990-talet började man istället bjuda in gästredaktörer och de enskilda numren kom att skilja sig mycket från varandra. Maria Lind, Ernst Billgren, Jan Håfström, Peter Cornell och Tom Sandqvist är några av de gästredaktörer Paletten har haft.