Omslag Paletten 297

Paletten 297

Paletten #297

REDAKTIONELLT

Hur korrumperar man på bästa sätt de neoliberala utbildningssystemen? Inifrån eller utifrån? Har den traditionella vänsterkritiken en framtid, eller bekräftar den bara systemet i stället för att komma med konkreta lösningar? Josefine Wikström har varit på ett symposium om saken i fråga. Vad hände egentligen med årets Sydneybiennal. Theodor Ringborg skriver om händelserna från ett säreget insiderperspektiv. Hur ser diktatorkonsten ut i dag? Manu Washaus åkte till Ukraina och fann en revolutionär konstutställning baserad på Viktor Yanukovychs konstsamling.

Vad händer egentligen med diskussionen om curatorsrollen? Power Ekroth har besökt en konferens i ämnet och ser en självupptagenhet på väg att kapsejsa. I detta nummer fortsätter vi också diskussionen kring bilden och fotografins status i dag. Daniel Pedersen reflekterar över Charcots pseudovetenskapliga fotografering av den så kallade hysterin och fångarna i Sonderkommando i Auschwitz-Birkenau som fick fotografera sina kamrater innan de skickade dem in i döden.

Med utgångspunkt från sitt skrivbord skriver Sara Arrhenius om den rumsliga expansionen av skrivandets och läsandets plats – om nätverket av databaser vi ständigt är en del av och om globaliseringen av samtidskonsten, om Hans Belting, om konstnären Laura Lima och om vikten av en historiereflekterande konstinstitution med en stark relation till en lokal publik.

Konstens Kairo efter revolutionen? Matthew Rana skriver om konstnärerna vars liv hotas av polis och militär. Sven-Olov Wallenstein avslutar med Giambattista Vico, mannen som var med om att skilja mellan naturvetenskapen och vad som kom att bli den vetenskapliga platsen för konsten – humaniora.×

297_content

Beställ Paletten Paletten @ SEK90,00