Paletten 295

Paletten #295

REDAKTIONELLT
Fascismen breder ut sig som en löpeld i Europa. Vi är mitt inne i den största ekonomiska och ekologiska krisen någonsin. Är detta också en kris för den affärsontologi som blivit normen för hur den offentliga sektorn drivs och för hur medborgare förstår sina egna liv? Mode är kanske det område som bäst av alla kännetecknar denna kris. Allt som framstår som evigt annuleras genast av nästa trend. Kan modet finna ett nytt sätt att motstå kapitalismens nyhetsbegär? Om detta skriver Sinziana Ravini.

Henrik Andersson skriver om brigadmålerets återkomst i Stockholm. Hur är det möjligt i en stad med »nolltolerans« mot gatukonst? Har konsten helt underordnats kapitalet? Vi publicerar Alex Williams and Nick Srniceks celebra accelerationistmanifest. Magnus Eriksson skriver om varför Piratbyrån övergav acceleration som strategi. Fredrik Svensk fortsätter sin serie om omänskliga vändningar inom konsten, denna gång med fokus på just accelerationismen.

I en tid när alla handlingar tolkas som investeringar i det egna varumärket har vi bett Moderna museets chef, Daniel Birnbaum, skriva en essä med utgångspunkt från sitt skrivbord. Vad har han åstadkommit? Vad återstår? Skrivbordet blir både en metafor för det egna tänkandets labyrinter och en möjlighet för en ny form av »skrivbordspolitik«.

I detta nummer fortsätter vi också med »Peeping Tom«. Denna gång är det Klara Källström, Thobias Fäldt, Tilda Lovell och Lina Selander som låter oss kika genom nyckelhålet. Vi presenterar också Malin Arnells dokumentation av kroppsliga utbyten på Swiss Institute i New York och Sven-Olov Wallenstein tar sig an Herder! ×

Trevlig läsning!
Sinziana Ravini och Fredrik Svensk

 

Omslag: Eternity Dress, Olivier Saillard & Tilda Swinton, Performance av Olivier Saillard, på Beaux-Arts, l’Amphithéâtre d’honneur, 2013 Paris. Foto: Vincent Lappartient.

 

Innehåll

1 Redaktionellt
Sinziana Ravini och Fredrik Svensk

2 Brigadmåleriets återkomst på Södermalm
Henrik Andersson

4 I am not quite sure. This is an arduous terrain.
Malin Arnell

16 Kein Mensch – improvisationer om kritik och omänskliga vändningar # 4
Fredrik Svensk

22 # Det accelerationistiska manifestet
Alex Williams och Nick Srnisec

28 Acceleration, Piratbyrån och Manifesta 7
Monkey

32 Peeping Tom
Klara Källström och Thobias Fäldt, Lina Selander, Ruanne and Basel

40 Mitt skrivbord
Daniel Birnbaum

48 Den eviga formen
Sinziana Ravini

54 Herder & beröringen
Sven-Olov Wallenstein

Beställ Paletten Paletten @ SEK90,00