Paletten_294_omslag_medium

Paletten 294

Paletten #294

REDAKTIONELLT
I detta nummer vill vi utmana Palettens konventioner genom projektet ”Peeping Tom” som ger oss inblick i konstverk som är i vardande eller precis färdiga, men som ännu inte presenterats offentligt. Vi vill härmed understryka och osäkra relationen mellan redaktionellt och curatoriskt arbete. I vilken mån kan Paletten innehålla en utställning? Ett nyckelhål in i framtiden? Vi har nu fått inblick i Miriam Bäckströms, Felix Gmelins, Annika von Hausswolffs, Dorinel Marcs, Makode Lindes, Emilie Pitoisets och Clemens von Wedemeyers konstnärskap. Att ställa ut något innebär också att bli sårbar, särskilt när det rör sig om något ofärdigt. Vi är därför extra glada över konstnärernas positiva respons och hoppas kunna utveckla ”Peeping Tom”-projektet i kommande nummer.Vi publicerar nu också ett urval av den franske kritikern och curatorn Jean-Max Colards drömmar om utställningar han har sett, skulle vilja se, eller befarar se i framtiden. Sinziana Ravini inleder i detta nummer en essäserie om curateringens såväl skrivna som oskrivna historia.Robert Stasinski tar ett grepp om konstskandalens form i sin essä ”Experimentell eller reell moral?”. Och med publiceringen av Jörgen Svenssons dramadokumentär ”Tavlor på ett kultursekretariat” och Fia-Stina Sandlunds andra och sista del av ett filmmanus om hennes egen filmproduktion fortsätter vi undersöka förutsättningarna för konsten idag. Sven Olov Wallenstein bidrar denna gång med en essä om Burke, passionernas mörka grundvalar och det sublima.Trevlig Läsning!Sinziana Ravini och Fredrik Svensk
Redaktörer

INNEHÅLL

1 Redaktionellt
Sinziana Ravini och Fredrik Svensk

2 Experimentell eller reell moral?
Robert Stasinski

6 Mina drömmars utställning
Jean-Max Colard

12 Peeping Tom
Miriam Bäckström, Felix Gmelin,
Annika von Hausswolff,
Makode Linde, Dorinel Marc,
Emilie Pitoiset,
Clemens von Wedermeyer

21 Curatering ur ett post-kolonialt, marxistiskt och feministiskt perspektiv
Sinziana Ravini

28 Tavlor på ett kultursekretariat
Jörgen Svensson

38 She’s Scripting
Fia-Stina Sandlund

46 Burke och det sublima
Sven-Olov Wallenstein

Omslagsbild
Makode Linde, Stillbild från inspelningen av videon till
Aerea Negrot kommande singel “Lieber Singen“, som släpps på B-pitch
Controll under 2014. Videon är inspelad i Karnataka, Indien 2013.

Beställ Paletten Paletten @ SEK90,00