omslag tidskrift

Paletten 293

Paletten #293

REDAKTIONELLT
Vad har hänt med svensk konstpolitik egentligen? David Karlsson svarar i detta nummer på Anna van der Vliets kritik från förra numret och menar att vi är så illa tvungna att spela på fiendens planhalva. Anna van der Vliet besvarar kritiken och frågar sig vad som är nyttan med att tala om nyttan i en tid där kulturekonomen fått tolkningsföreträde.

Hur sexistisk är den svenska filmvärlden? Fia-Stina Sandlund bidrar med första delen av ett filmmanus, baserad på hennes erfarenheter av filmbranschen i sitt arbete med sin Fröken Julie-triologi.

Hur kan man motstå gentrifieringen och samtidigt verka för att konsten och kulturen når ut till invånarna i ett närområde? Konstnärsgruppen akcg diskuterar frågan med utgångspunkt i sin verksamhet i Hökarängen och på Konsthall C.

I detta nummer inleder vi en granskning av curatorns betydelse idag. Först ut är en enkät med 25 Sverigebaserade curatorer. Camilla Larsson bidrar vidare med en samtidshistorisk betraktelse över curatorutbildningarnas ideal och självmotsägelser. Andreas Gedin kritiserar Boris Groys särskiljning mellan curatorns, respektive konstnärens frihet. Sinziana Ravini håller ett palettensamtal med curatorerna Michael van den Abeele, Damien Airault, Michelle Cotton och Tom Morton om deras erfarenheter på fältet.

Till sist bidrar Sven-Olov Wallenstein med andra delen i essän om arkitektur och natur, där han går in på fenomen som ”revolutionsarkitektur” och ”talande arkitektur”.

Trevlig läsning!

Sinziana Ravini och Fredrik Svensk
Redaktörer

 

INNEHÅLL

1 Redaktionellt
Sinziana Ravini och Fredrik Svensk

2 She’s Scripting
Fia-Stina Sandlund

8 I skuggan av konstnärlig verksamhet
akcg

12 Kulturpolitikens trojanska hästar
David Karlsson

16 Vad är nyttan med nyttan? – Om begäret efter den ekonomiska mannens erkännande.
Anna van der Vliet

20 Curatorundersökningen

32 Curatorns ordning
Camilla Larsson

36 Frihet och tvång
Andreas Gedin

40 Paletten discussion

48 Arkitektur och natur del 2
Sven-Olov Wallenstein

Beställ Paletten Paletten @ SEK90,00