Iconoclashes omslagsbild Paletten 291-292

Paletten 291-292

Redaktionellt

Vad betyder egentligen alla godhjärtade försök att förklara att kulturen visst är ekonomiskt lönsam? Anna van der Vliet går till attack mot dagens kulturpolitiska trender, men ifrågasätter också försöket att motivera konst som är statsunderstödd i ekonomiska termer överhuvudtaget. Bekräftar det inte bara en kapitalistisk realism, där det är på marknaden som sanningen ytterst värderas?

Chantal Mouffe har länge arbetat med att tänka om begreppet om det politiska. I en ny text utvecklar hon sin filosofi genom att analysera samtida kulturella praktiker. Simon Critchley bidrar med en ny text om Richard Prince, och intervjuas av Sinziana Ravini om konst, politik och »anarkistisk metapolitik«.

En konstnärsgrupp som tagit saker i egna händer är Senoren, och de bidrar med en kollektiv text och bilder från ett av deras senaste projekt på konstnärshuset i Stockholm. Göteborgsbiennalen har fått ny administrativ form. I Paletten svarar de konstnärliga ledarna och en av curatorerna på hur de ser på saken.

Vad har egentligen den spekulativa realismen för konsekvenser konsten och politiken? I detta nummer presenterar vi dels nya bidrag av Graham Harman och Quentin Meillassoux i samtal med Sinziana Ravini, samt kritiska receptioner av såväl Staffan Lundgren, Erik Bryngelsson som konstnären Anthony Marcellini. Till detta block hör också Johan Söderbergs uppgörelse med ett kritiskt riktningslöst tänkande, som han menar kännetecknat de senaste 40 åren. Men i ansiktet på den globala uppvärmningen och en ny geologisk period – antropocen, har åter den stora berättelsen fångat tänkandet enligt Söderberg.

I detta nummer lämnar vi också större plats till en rad konstnärliga interventioner som all kretsar kring frågor om montage, film, och representationspolitikens gränser. Linda Hilfling gör bruk av ett närmast utdött datorspråk. Erik Berglin & Clement Valla presenterar sina automatiskt framkallade fotomontage, baserade på Metropolitan museums samlingar. Cecilia Grönberg och Jonas (J) Magnusson presenterar för första gången Skaraborgs museum museum. Elke Marhöfer utvecklar en idé om »kaos film«, baserat på hennes egen filmpraktik.

Sara Jordenö presenterar bilder on fältanteckningar från sitt pågående projekt Rockland Palace. Petra Bauer & Fredrik Svensk bidrar med en gemensam text om filmskapandets politiska potential, och utgör också den tredje delen i följetongen Kein Mensch och Sinziana Ravini bidrar denna gång med en essä om den nygamla intellektuella åkomman »Atlas Syndromet«. Avslutar gör förstås Sven-Olov Wallenstein i hans serie omläsningar av estetikens grundtexter. Denna gång med del ett av två i en längre essä om arkitektur och natur. ×

Innehåll

2 Redaktionellt
Sinziana Ravini och Fredrik Svensk

4 Editoral
Sinziana Ravini and Fedrik Svensk

6 Den kritiska konstens villkor
Anna van der Vliet

12 Of bugs and misses
Linda Hilfling

18 Iconoclashes
Erik Berglin in collaboration with Clement Valla

30 Radical politics as counter-hegemonic intervention: the role of cultural actices
Chantal Mouffe

36 Senoren #5
Senoren

42 Film Chaos
Elke Marhöfer

50 “Exorcising ghosts”
Simon Critchley
interview by Sinziana Ravini

56 An Incomplete Record (Rockland Palace Fieldnotes)
Sara Jordenö

66 The Revenge of the Surface: Heidegger, McLuhan, Greenberg
Graham Harman

74 What´s up with the Göteborg International Biennial for Contemporary Art 2013?

76 Repetition, Repetition, Repetition Richard Prince and the Three Rs
Simon Critchley

80 Reella mystifikationer
Staffan Lundgren

86 ”Archeology of the future” Interview with Quentin Meillassoux
interview by Sinziana Ravini

98 Kolbaserat liv självantänder, förmedlat via ett (mycket kort) mellanspel av rationalitet
Johan Söderberg

100 Ett tärningskast kan aldrig upphäva Slumpen…
Erik Bryngelsson

108 The Atlas Syndrome – Between macrocosmic desires and fragmented thinking
Sinziana Ravini

114 Greenberg at the Event Horizon
Anthony Marcellini

116 Kein Mensch – improvisationer om kritik och omänskliga vändningar #3
Petra Bauer och Fredrik Svensk

122 Skaraborgs museum museum
Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg

136 Arkitektur och natur
Sven-Olov Wallenstein

Beställ Paletten dubbelnummer tidskrift @ SEK150,00