Paletten 290

PALETTEN 4:2012 #290

I #290 fortsätter vi att tvinna vidare på flera olika spår om konstens politiska och historiska sammanhang. Vi intresserar oss för såväl hopplösa som hoppingivande berättelser, om en konst som inte behöver befrias av analytiker, en konst som går mot repressiva stater, patriarkatet och kommersiella intressen.

 

Från förordet

Henrik Andersson tar oss med på en färd genom de senaste årens kulturpolitiska landskap genom att titta lite närmare på statens och den näringslivets farliga förbindelser. Det är lätt att peka på konstens svagheter, den riktigt svåra konsten är att visa på dess styrka. Johanna Gustavsson och Lisa Nyberg ger oss en inblick i deras radikala pedagogikfilosofi som de utvecklat som en del av deras konstnärskap. Markus Degerman bidrar med en elegant attack på konstvärldens reifierande diskurser och paketeringsiver och kommer med ett konkret motståndsförslag: en ”svag utställningsestetik”. Rebecka Thor har läst Judith Butlers nya bok och diskuterar hennes teorier om en judisk etik och kritik av sionismen. Irmelin Joelsson behandlar den berömda aktivisten Abdoumaliq Simones visioner om en annan stad, ett annat liv, som redan existerar i hans ”motberättelser”.

Vi tittar också lite närmare på de senare årens psykoanalytiska diskurser. Med avstamp i mimesisbegreppen utvecklar Dariush Moaven Doust några psykoanalytiska betraktelser över samtida konstnärliga strategiers försök att kritisera den kognitiva kapitalismens framfart. Fabrice Bourlez tar vid med en kritisk text om vår tids storytellingskultur med utgångspunkt i superhjältekomplexet: Oidipus, Batman och divanen i Hollywood. Sinziana Ravini har skrivit om Pussy Riot där hon drar kopplingar mellan deras kamp och psykoanalysens uppfinnare – ”hysterikan”.

Fredrik Svensk fortsätter sin följetong Kein Mensch för att denna gång tränga lite djupare in i animismens, omänsklighetens och nymaterialismens paradoxer medan Sven-Olov Wallenstein som vanligt gör ett nedslag i estetikens nyckeltexter. Denna gång om Rousseaus samhällsfördrag, hans pedagogik, hans naturfascination och rädsla för det ”farliga supplementet som lurar naturen” – onanin.

 

Sinziana Ravini och Fredrik Svensk
Redaktörer

Beställ Paletten tidskrift @ SEK90,00