Paletten 289

289
Nr 3 2012

Redaktörer
Fredrik Svensk
Sinziana Ravini

Från förordet:
Vår tid beskrivs ofta som en individualistisk sådan. Vår konst betraktas lika ofta som något som är totalt integrerat i kapitalismens prekära arbetsmarknad. Samtidigt tar nya politiska rörelser konsten i bruk. Vad betyder detta? I Palettens förra nummer samtalade Power Ekroth med curatorn Joanna Warsza om Berlinbiennalens politiska ambitioner. Nu följer vi upp Berlinbiennaldiskussionen med Rebecka Thors essä om den judiska diasporan och dess utvecklingsmöjligheter genom Yael Bartanas projekt The Jewish Renaissance Movement samt med ett samtal där Kalle Brolin och Kajsa Dahlberg diskuterar konstens politiska möjligheter i relation till Berlinbiennalen. Vad innebär det egentligen att vara en politisk konstnär idag? Och vad är konsekvenserna av ett sådant val? Den 16:e juni träffades 26 kulturarbetare för att skriva manifest – vi är glada att kunna publicera resultatet. Mikela Lundahl har skrivit en essä om historieskildringens politik och estetik med avstamp i några verk som visades på dOCUMENTA (13). Hon frågar sig vad vår tids passion för historien och kulturarvet egentligen beror på.

Parallellt med den människocentrering som kännetecknar de politiska och historieorienterade diskussionerna har den animistiska, icke-antropocentriska diskussionen växt sig allt starkare. Vad beror detta på? Hur kan vi se på ekvationen mellan människa, djur, mineraler och objekt i största allmänhet? Kan en demokrati etableras mellan dessa skilda livsformer? Under det senaste året har Paletten berört dessa frågor i reflektioner över en relationell konst där människan inte längre står i centrum, med texter om bland annat Whiteheads panpsykism. Vi fortsätter nu detta spår med en essä av Fredrik Österblom som skrivit om filosofen Graham Harmans objektcentrerade ontologi. Sinziana Ravini har skrivit om resor till kapitalismens mörka hjärtan, den etnografiska romantiken, animismens återkomst och jakten på det heliga objektet. Fredrik Svensk inleder här också en improviserad följetong om kritik och omänskliga vändningar i konstens miljö.

Detta är en text som också följer upp den pågående diskussionen om etnografiska aspekter av konsten som Paletten diskuterade med Okwui Enwesor i samband med hans Paristriennal. Där visades flera verk av Camille Henrot som Peter Cornell har skrivit en närmast konstetnografisk text om. Henrot har också gjort omslaget till Paletten med en bild från hennes »bokherbarium«. Dan Karlholm har i sin tur tagit ett djupare grepp om abstraktionens och materialitetens roll hos Gerhard Richter i samband med hans turnerande utställning Panorama.

Sven-Olov Wallenstein skriver denna gång om Montesquieu och hans klassiker Persiska brev, och diskuterar vilken roll den fiktionaliserade blicken från en annan kultur spelar för teorin om smaken.

Vi vill också passa på att tacka Milou Allerholm, som nu lämnar Paletten som chefredaktör för att undervisa och skriva kritik på heltid, för en fantastisk tid tillsammans. Från och med det här numret är det Sinziana Ravini och Fredrik Svensk som delar chefredaktörsposten.

Beställ Paletten tidskrift @ SEK90,00