Omslagsbild Paletten 288

Paletten 288

288
Nr 2 2012

Redaktörer
Fredrik Svensk
Sinziana Ravini
Milou Allerholm

Från förordet:
I nya numret av Paletten presenterar vi ett antal bidrag om konstens och konstutställningens politiska och ekonomiska former.

I januari utbröt en debatt som handlade om Tensta konsthalls samarbete med auktionshuset Bukowskis, ägt av Lundinfamiljen som står under utredning för folkrättsbrott. Utställningen kom att aktualisera en rad frågor: Hur ska konstutställningsformen relatera till staten, kapitalet och den nuvarande regimen? Vilken form av samarbeten bör en offentligt finansierad konsthall ha? Vad har konsthallschefen, curatorn och konstnären för ansvar när det gäller utställningens finansieringsformer? Hur ska det ansvaret formuleras när vi har en kulturpolitik som aktivt vill öka samarbetet med privata ekonomiska intressen? Och hur ska vi förstå en utställning som uttalat inte vill vara politisk, men samtidigt vill väcka politisk diskussion? Två skribenter i det här numret tar en närmare titt på Abstract Possible för att diskutera politiska och etiska frågor i konsten idag: konsthistorikern Mikkel Bolt och Sinziana Ravini, en av Palettens redaktörer.

Oavsett hur vi ser på Abstract Possible har den påmint om hur sällan, och hur lamt, konstens funktion diskuteras offentligt. Flera texter i det här numret knyter an till liknande frågor. Henrik Andersson diskuterar relationen mellan Ai Weiweis konst, ”concerned capitalists” och Magasin 3:s ekonomiska historia (den konsthall i Stockholm som Ai Weiweis arbeten presenterades på under våren). Årets Berlinbiennal, med titeln No Fear, vill agera politiskt på ett annat sätt än Ai Weiwei. Power Ekroth har träffat Joanna Warsza, en av curatorerna, för att tala om strategierna bakom projektet. Annika Lundgren tar sig an irrationalitetsbegreppet för att komma åt en specifik förståelse av konstens politiska potential. Jacob Lillemose presenterar musikkategoriseringen Agit Disco, där den politiska kraften finns i formen snarare än i sångernas budskap. Och mycket mer. Som vanligt avslutas Paletten med Sven-Olov Wallensteins krönika, som denna gång presenterar Johann Joachim Winckelmann och hans relevans för den moderna konsten.

Något som är nytt är att vi från och med det här numret kommer att bjuda in olika konstnärer att utforma tidningens omslag. Loulou Cherinet är först ut! Vi ser det som ett försök att se hur man kan arbeta med den ytan på ett annat sätt. Det enda som är säkert är att vi från och med nu inte vet hur Paletten kommer att se ut från ett nummer till ett annat.

Beställ Paletten tidskrift @ SEK90,00