Omslagsbild Paletten 284

Paletten 284

284

Nr 2 2011

Redaktörer
Fredrik Svensk
Sinziana Ravini
Milou Allerholm

REDAKTIONELLT

TEXT: MILOU ALLERHOLM, SINZIANA RAVINI OCH FREDRIK SVENSK

Al-sha’b yurid. Folket kräver. Befrielserörelser och protester tar form världen över. I Nordafrika och Mellanöstern har människor slutit sig samman med en sällan skådad övertygelse och styrka. Och studenter i en rad länder har protesterat mot nedskärningar i utbildningssystemet, mot en utveckling där kunskap och lärande förvandlas till handelsvara.

Vi fick uppdraget att bli redaktörer för Paletten mitt i denna förändringarnas tid. När vi började diskutera var det två begrepp som kom att dominera våra samtal: »autonomi« och »utopi«. Hur ska vi förstå dem i dag? Vi har länge fått höra att allt redan är klart. Att vi borde veta att friheten uteslutande regleras av kapitalet. Att alla frågor om autonomi bara bekräftar ett marknadssystem som kräver tillväxt till vilket pris som helst. Ett sådant tänkande stigmatiserar all revolutio- nerande konst, för att inte säga konst över huvud taget. När dessa utsagor repeteras okritiskt avfärdas till slut hela konstvärlden som ett instrument för privata och statliga krafter. Vi är inte nöjda med denna analys, och tror heller inte att frågan om konstens autonomi kan reduceras till ett strategiproblem eller avfärdas som ett uttryck för nyromantisk eskapism. Ekonomi och politik har sin estetik, och det estetiska har också sin ekonomioch politik. Men för oss är det inte givet hur allt detta hänger samman, vad det betyder för konsten.

Vi är tre redaktörer med olika föreställningar om konsten och världen. Men vi delar en känsla. Något fattas alla dessa färdigpaketerade analyser som just nu dominerar konstdiskussionen. Vi vill härmed presentera bidrag som tar olika grepp om konstens möjligheter att förändra världen. Vi vet att det är möjligt.

Den Paletten du håller i handen är vårt första försök, och de konstnärer och skribenter vi valt att arbeta med är inbjudna för att för att vi hoppas kunna lära något av dem. Vi har inte valt mellan en akademisk, konstnärlig, litterär eller journalistisk hållning. Stilkonventioner och utgångspunkter från alla dessa fält har plats i den tidskrift vi vill göra.

Vi inleder första numret med ett tema. Vi kan kalla det autonomi. Men i stället för att släppa det, och hitta på ett nytt till nästa nummer, kommer vi fortsätta att undersöka, omformulera och omgestalta temat i flera nummer. Tillåta oss att se vilka förskjutningar och konflikter som äger rum om vi ihärdar en aning.

Vi är redaktörer, men vi är inte ensamma. Paletten är också vår informatör Merima Muharemovic, vår styrelse, den ansvarige utgivaren Love Jönsson och tidskriftens formgivare Ritator. Och utan de konstnärer, skribenter, översättare och fotografer som bidrar med sitt ovärderliga arbete vore Paletten ingenting. Vi hoppas att ni, kära läsare, ska tycka det är lika utmanande som vi att ta sig an Paletten! ×

MEDVERKANDE

Johannes Björk bor på Hisingen och förvärvsarbetar på andra sidan bron. Sitter i redaktionskommittén för Ord&Bild och är från och till verksam som kritiker, främst i Göteborgs Posten.

Biljana Ciric är oberoende curator bosatt i Shanghai. Hon har tidigare bland annat arbetat på Shanghai Duolun Museum of Modern Art, och co-curerat den kinesiska delen av Singaporebiennalen 2006. Samma år presenterades hennes pågående projekt Migration Addicts på Venedigbiennalen. Bland hennes utställningar finns Strategies from Within – Contemporary Art Practices in Vietnam and Cambodia (Ke Center of Contemporary Arts) och en omfattande retrospektiv med Yoko Ono (Ke Center for Contemporary Art, Guangdong Museum of Art). Hon var vidare curator för det offentliga konstprojektet intrude 366, 2008, och curerade 2009 History in Making: Shanghai 1979–2009: 30 Years Retrospective of Shanghai Contemporary Culture. Hennes senaste projekt är Con- temporaneity – Contemporary Art of Indo- nesia på Shanghai’s MoCA, och Body as a Museum som visades på Tensta konsthall vintern 2010-11.

Kajsa Dahlberg är konstnär bosatt i Berlin, där hon just nu har Iaspis ateljéstipendium på Künstlerhaus Bethanien. Hennes arbete har visats på biennaler och grupputställ- ningar såsom: 8 Bienal do Mercosul, Brasilien och Åbobiennalen 2011, Manifesta 8 i Murcia 2010, Moderna museet i Stockholm och på Lunds konsthall 2010. Andra utställningar har varit på Al-Ma’mal Foundation for Contemporary Art i Jerusalem, The Kitchen i New York, The Power Plant i Toronto och The Royal College of Art in London. 2007 hade hon sin första soloutställning på Index i Stockholm. Dahlberg fick sin MFA från Malmö konsthögskola 2003 och gick på Whitneyprogrammet i New York 2007-08.

Power Ekroth är oberoende curator och kritiker, samt redaktör för tidskriften Site. En del av hennes hjärta finns sedan 2002 i Kairo. Hon har arbetat återkommande i Egypten, och bland annat arrangerat en workshop på Townhouse Gallery i Kairo, curaterat den skandinaviska paviljongen på en biennal med konstnärsböcker på biblioteket i Alexandria. Hon har vidare varit redaktör för ett Kaironummer av Site, jurymedlem av den Internationella biennalen i Kairo, ställt ut Hassan Khan i Stockholm (i samarbete med Moderna museet), varit inbjuden kritiker av den Internationella biennalen i Alexandria samt curaterat ett residency och utställningen Fames: Family Vaudeville med 15 konstnärer från Norden och Egypten (tillsammans med Juan-Pedro Fabra Guemberena) på Darb 1718. Power Ekroth bor i Berlin.

Johanna Gustavsson är konstnär vars arbete är ett konstant görande av plats för dialog, konflikt, maktanalys, kunskapsutbyten, pedagogik – samtal och aktivitet för förändring. Hennes arbete har utförts i formen av curator, förening och universitet, skribent, politiker och aktivist, performer, tänkare och görare, lärare, diskussionspartner och agitator. Men aldrig diktator, det skulle vara alldeles för ensamt.

Marti Manen är curator och bor i Stockholm. Han har organiserat en rad utställningar i Spanien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Mexiko, Thailand och är i sommar co-curator för Åbobiennalen i Finland. Marti Manen undervisar på Barcelonas universitet om konst och globalisering och har hållit föreläsningar på till exempel Whitechapel i London, Palais de Tokyo, Paris, och Musac, Spanien. Han skriver för konsttidskrifterna Exit Express och A*Desk i Spanien.

Sven-Olov Wallenstein är lektor i filosofi och estetik vid Södertörns högskola, och chefredaktör för tidskriften Site. Hans översättning av ett urval av Baumgartens viktigaste texter publiceras på Daidalos i höst.

Olav Westphalen är en tyskamerikansk konstnär boende i Stockholm. Hans ar beten uppehåller sig i gråzonerna mellan konst, underhållning och massmedier, och tar vanligtvis formen av teckningar, skulpturer eller sociala spel. Westphalen har under många år, som ett pågående projekt, publicerat serieteckningar och seriestrippar i både konstpublikationer, serietidningar och mainstreammedier. Han har en omfattande internationell utställningsverksamhet, med utställningar på bland annat Whitneymuseet och Swiss Institute i New York, ICA i London, Mo- derna museet i Stockholm, Brandenburgischer Kunstverein, Potsdam och Kunstverein Kassel. Han är också professor på Kungl konsthögskolan i Stockholm.

Josefine Wikström är frilansande skribent. Var en av två gästredaktörer för Paletten nr 4:2008, ett temanummer om dans, performance och koreografi där bland annat Jan Verwoert och Tino Sehgal medverkade. Arrangerade samtalsserien Publishing and other activities, i vilken bland andra Dorothea von Hantelmann och Stewart Martin föreläste. Var våren 2010 gästcurator för utställningen Runaway Train på Bonniers konstall. Har jobbat med konst- närer och koreografer som till exempel Malin Elgán, som hon samarbetade med i utställningen Undersöka form på Nationalmuseum. Vidare har hon samarbetat med International Festival i projektet The Theatre i Graz 2007, liksom med det London- och Frankfurtbaserade konstprojektet XYM. Påbörjar doktorandutbildning vid Centre for Modern European Philosophy i London hösten 2011.

 

INNEHÅLL

 

2 Redaktionellt

MILOU ALLERHOLM, SINZIANA RAVINI OCH FREDRIK SVENSK

4 I revolutionens skugga
POWER EKROTH

7 Ahmed Basiony
POWER EKROTH

8 Realism i en tid av lögner
JOHANNA GUSTAVSSON

10 Autonomi i neoliberalismens tidsålder
SINZIANA RAVINI

18 Konversation Sarat Maharaj
FREDRIK SVENSK

25 Olav Westphalen

26 Är hönan nöjd, blir konsten bra
MILOU ALLERHOLM

32 Samtal om autonomi

40 Att stöta på patrull
KAJSA DAHLBERG

44 När konsten stämplar in: Konstnärligt arbete under avancerad kapitalism
JOSEFINE WIKSTRÖM

50 Mot individuell autonomi och aktivt tillbakadragande
BILJANA CIRIC

54 Tiden är allt – om estetisk autonomi under reell subsumtion
JOHANNES BJÖRK

58 Autonomi och permanent (o)balans
MARTI MANEN

62 Alexander Gottlieb Baumgarten
SVEN-OLOV WALLENSTEIN

Beställ Paletten tidskrift @ SEK90,00