Elmas Denis

Universal Minimum Wage Commission

“Universal Minimum Wage Commission” was realized in OCTO Community TV-GmbH and the program was broadcasted by OKTO TV. Produced for UNREST OF FORM/Imagining the Political Subject Exhibition by Wiener Festwochen, SECESSION, Academy of Fine Arts Vienna in cooperation with Museums Quartier Vienna in May 2013.

With Sebastian Leitner, Stephan Schulmesiter, Monika Vykoukal and Peter Huemer.

 

Verket visas i Göteborg som en del av Paletten och det internationella i Göteborg 2014. Visningen curerades av Oscar Ramos och genomfördes Lördag 12 april på Masthuggsteatern i samband med en öppen föreläsning som Palettens Chefredaktör Sinziana Ravini höll på temat  konst och rasism.