Årets kulturtidskrift 2012

Betalning och frakt

BETALNING
Prenumerationer, lösnummer och böcker betalas med faktura till Nätverkstan ekonomitjänst

Nätverkstan ekonomitjänst
E-post: ekonomitjanst@natverkstan.net
Telefon: 031 743 99 05

FRAKT
Fraktkostnad på beställningar tillkommer

Frakt för tidskriften Paletten inom Sverige
1 nummer 30kr
2 nummer 40kr
3 nummer 50kr
4 nummer 60kr
5 nummer eller fler tillämpas Postens ordinarie portotabell.

För böcker tillämpas Postens ordinarie portotabell.

Frakt för tidskiften Paletten utom Sverige
1 nummer 50 SEK
För ytterligare nummer samt för böcker tillämpas Postens ordinarie priser.