Alla inlägg av Maria Arvidsson

Samtal: Arbetets Monument

Välkommen till ett samtal om Arbetets Monument

Lördag 30 maj
kl. 15.00-16.30
Plats: Kristallfoajén, Stora Teatern, Göteborg

Ingen förbokning. Kostnadsfritt. Förfriskningar.

arbetets-monument-samtal-586x468

Foto: Ricard Estay

I samband med uppförandet av Alexandra Piricis  Arbetets Monument 28-31 maj i Bältespännarparken arrangerar Statens konstråd tillsammans med ABF och Paletten ett samtal i Kristallfoajén på Stora Teatern. Samtalet ingår i ABF:s och Palettens pågående samtalsserie om arbetarkonst.

Diskussionen behandlar hur arbete har förändrats de senaste decennierna, behovet av att representera och minnas vår gemensamma historia, samt konstens möjliga roll i detta.

Publiken hälsas välkommen av Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd, Fredrik Svensk, chefredaktör, Paletten och Lena Ulrika Rudeke, verksamhetsansvarig föreläsningar ABF Göteborg.

Medverkande:
Alexandra Pirici, konstnär
Lars Ingelstam, professor emeritus i teknik och social förändring
Manfred Leuschner, SKF:s Verkstadsklubb
Marinette Fogde, forskningschef på Arbetets Museum i Norrköping

Samtalsledare:
Lisa Rosendahl, curator på Statens konstråd

Paletten 298-299

 

REDAKTIONELLT

Sinziana Ravini och Fredrik Svensk

Vad är det som håller på att hända med offentligheten i Sverige,
i Europa, i dag?

Den franska gruppen Den Osynliga Kommittén publicerade den inflytelserika skriften Det stundande upproret 2007, strax före den senaste ekonomiska krisen tog fart. Nu, efter mängder av uppror världen över, är de tillbaka med den nya boken Till våra vänner. Erik Bryngelsson har översatt och byggt vidare på deras idéer. Charlotte Bydler har tittat närmare på en alltmer populistisk kulturpolitik, och drar paralleller till frågan om yttrandefrihet i ljuset av Charlie Hebdo. Men offentligheten är hotad inte enbart av ekonomiska åtstramningar.

Står konsten i centrum för dagens konstinstitutioner? Lisa Rosendahl uppmärksammar tillsammans med några curatorskollegor hur konstinstitutionernas kris kanske inte bara handlar om minskade resurser, utan också om hur arbetet organiseras.

Är bilder farliga? Sinziana Ravini har granskat relationen mellan vår tids ikonofobi och det identifikatoriska skrattets dilemma i en essä som inkluderar en intervju med Lars Vilks.

Om satirens former är ett sätt att ta tempen på dagens politiska situation, så är sexualitetens och kärlekens status en annan. Frida Sandström har varit på Carlos Mottas utställning For Democracy, There Must Be Love på Röda Sten Konsthall och letar efter en idé om kärlek som ännu inte är kommersialiserad. Den queerfeministiskt informerade konstdiskussionen är i dag vitalare än på länge, något som bland andra Frank bidragit till. Fredrik Svensk har frågat Frank vem hen är.

Är underkastelse den ultimata formen av kärlek och är feminismen och sadomasochismen förenliga? Sinziana Ravini har talat med Lina Mannheimer om hennes film Ceremonin som skildrar den franska författaren och dominatrixen Catherine Robbe Grillet och hennes undersåtar. Nicolas Bourriaud ger sig in i diskussionen om spekulativ realism och antropocen, Graham Harman svarar.

Med utgångspunkt i Asger Jorns komparativa vandalism har Henrik Andersson tittat närmare på vad som händer när en konstnär gör anspråk på att bli konsthistoriker. Patrik Haggren och Mikhail Lylov presenterar möjligheten i en delirisk rationalitet med utgångspunkt i Roger Caillois förslag på en ”diagonal vetenskap”. Magnus Florin gör en skrivbordsarkeologisk djupdykning i berättelser som är på väg in i papperskorgens glömska och Sven-Olov Wallenstein avslutar med att skriva in Swedenborgs begrepp om darrningen i estetikens ursprungshistoria.

 

2 Redaktionellt
Sinziana Ravini och Fredrik Svensk

4 På bordet
Magnus Florin

12 Demokratin sparar … på det offentliga samtalet
Charlotte Bydler

16 Empire of Love
Frida Sandström

24 Intervju med Lina Mannheimer
Sinziana Ravini

28 The Politics of the Anthropocene
Nicolas Bourriaud

42 Anthropocene Objects: A Response to Nicolas Bourriaud
Graham Harman

50 Mobiliseringens och alliansernas tid

56 Den Osynliga Kommittén: Spår i fragmenten
Erik Bryngelsson

64 Den komparativa vandalismens öde
Henrik Andersson

72 Det identifikatoriska skrattet, Lars Vilks och ikonofobins lakejer
Sinziana Ravini

80 Delirisk rationalitet
Patrik Haggren och Mikhail Lylov

86 Frank
Fredrik Svensk

88 Swedenborgs darrning
Sven-Olov Wallenstein

Arbetarkonst #4 seminarium

RELEASE AV PALETTEN NUMMER 298/299 + ARBETARKONSTSEMINARIUM!

Tisdag 19 maj 2015, kl. 18:00
BAR10, Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, Göteborg

Performancekonst = arbetarkonst?

Paletten och ABF fortsätter sin undersökning om arbetarkonst idag. Denna gång i med utgångspunkt i frågor om performance. Gäster är Josefine Wikström och Alexandra Pirici, i samtal med Fredrik Svensk. Samtalet genomförs denna gång i samarbete med Konstepedimins BAR10 och Statens konstråd.

Är performancekonst arbetarkonst? Hur förhåller sig performancekonsten till olika begrepp av arbete hos Karl Marx och post-marxistiska tänkare? Hur reflekterade den under sin framväxt installationskonsten och installationen som vara, innehållande kapitalistiskt arbete? Och i vilken utsträckning fortsätter konsten att reflektera över denna problematik idag? Detta är några av det frågor som Josefine Wikströms föredrag kommer att behandla. […]

Hela programtexten

Medverkande:
Josefine Wikström, doktorand filosofi.
Alexandra Pirici, konstnär baserad i Bukarest.
Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten & konstteoretiker vid Akademin Valand

 

Arbetarkonst #4 programtext

RELEASE AV PALETTEN NUMMER #298-#299 + ARBETARKONSTSEMINARIUM!

Välkommen till BAR10 för release av Palettens nya dubbelnummer samt ett nytt seminarium i Palettens tema om arbetarkonst!

Performancekonst = arbetarkonst?

Tisdag 19 maj 2015, kl. 18:00-19:30
BAR10, Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, Göteborg

Paletten och ABF fortsätter sin undersökning om arbetarkonst idag. Denna gång i med utgångspunkt i frågor om performance. Gäster är Josefine Wikström och Alexandra Pirici, i samtal med Fredrik Svensk. Samtalet genomförs denna gång i samarbete med Konstepedimins BAR10 och Statens konstråd.

Programtext:
Kvällen inleds med en kort introduktion av Palettens ny tjocka dubbelnummer.
Därefter hålls ett föredrag av Josefine Wikström och konstnärspresentation av Alexandra Pirici, följt av ett samtal modererat av Fredrik Svensk.

Är performancekonst arbetarkonst? Hur förhåller sig performancekonsten till olika begrepp av arbete hos Karl Marx och post-marxistiska tänkare? Hur reflekterade den under sin framväxt installationskonsten och installationen som vara, innehållande kapitalistiskt arbete? Och i vilken utsträckning fortsätter konsten att reflektera över denna problematik idag? Detta är några av det frågor som Josefine Wikströms föredrag kommer att behandla.

Konstnärspresentationen av Alexandra Pirici är fokuserad på det nya verket Arbetets Monument som produceras av Statens konstråd och får sitt uruppförande i Bältesspännarparken i Göteborg 28-31 maj. Pirici har i samarbete med Verkstadsklubben på SKF intervjuat industriarbetare ur olika generationer om de rörelser de utför, och har utfört, under sitt yrkesliv. Industriarbetarnas rörelser ligger till grund för ett performativt monument som både består av och handlar om arbete. Monumentet kan dels förstås som en spegling av samhällets skifte från fysisk till immateriell produktion, men inbjuder också till ett resonemang kring en framtid där arbete, som vi tänker på det i dag, ofrånkomligen förpassas till historien.

Medverkande:
Josefine Wikström, doktorand i filosofi vid CRMEP (Kingston University) i London. Målet med hennes avhandling är att konstruera ett kritiskt performancebegrepp inom ramen av samtida konst och i relation till begrepp så som ‘praktik’, ‘produktion’ och ‘arbete’ i tänkare såsom Marx, Adorno och Sartre. Hon undervisar regelbundet vid Goldsmiths University och vid DOCH. Hon skriver för bland andra Paletten, Frieze och Texte Zur Kunst.

Alexandra Pirici, konstnär baserad i Bukarest. Hon har en bakgrund i koreografi men arbetar idag i olika medier. På Venedigbiennalen 2013 presenterade hon tillsammans med Manuel Pelmus verket “An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale” på den Rumänska paviljongen. Hennes arbeten har också visats på bland annat på Centre Pompidou, 12th Swiss Sculpture Exhibition, Van Abbemuseet, Museet för samtida konst i Leipzig, Bass Museum of Art i Miami, Manifesta 10, et cetera.

Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten & konstteoretiker vid Akademin Valand, Göteborgs universitet

Extra:
I samband med uppförandet av Arbetets Monument av Alexandra Pirici arrangerar Statens konstråd tillsammans med ABF och Paletten ett samtal i Kristallfoajén på Stora Teatern Lördagen den 30 maj kl.15.00. Diskussionen behandlar hur arbete har förändrats de senaste decennierna, behovet av att representera och minnas vår gemensamma historia, samt konstens möjliga roll i detta. Medverkande: Alexandra Pirici, Lisa Rosendahl, Lars Igelstam, Manfred Leuschner mfl.

Arbetarkonst #3 seminarium

Arbetarkonst

I samarbete med ABF fortsätter Paletten programserien med fokus på arbetarkonst. Vad är arbetarkonst idag? Hur ska vi förstå relationen mellan konst och arbete vår tid?

Arbete, exploatering och kroppar i givna mallar

arbetarkonst

Tisdag 17 mars 2015
kl. 18:00

BAR10, Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, Göteborg

Programtext: Michele Massuci undersöker i sin konst frågor som rör aktuella arbetsförhållanden och exploateringen av människor i relation till teknik- och vetenskapshistoria. Vad är egentligen syftet med friskhet? Skräddarsydda livsstilsprogram för att maximera människors hälsa? Ökad produktivitet? Eller är det en friskhet vars ideal stöper kroppar i de givna mallar som krävs för att bli anställningsbara objekt?

Medverkande:
Michele Massuci konstnär, forskare vid Karolinska Institutet. Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten & konstteoretiker vid Akademin Valand

Arbetarkonst #2 seminarium

Arbetarkonst

Paletten inleder hösten 2014 i samarbete med ABF en programserie med fokus på arbetarkonst. Vad är arbetarkonst idag? Hur ska vi förstå relationen mellan konst och arbete vår tid? 

Representation av arbete i samtida konst

Tisdag 9 december 2014
kl. 19:00 – 20:30

Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget, Göteborg,

fritt inträde

Programtext: Konstnärerna Petra Bauer och Tina Carlsson presenterar sina konstnärliga arbeten och diskuterar med Fredrik Svensk. Petra Bauer och Tina Carlsson är två konstnärskap som på olika sätt närmat sig frågor om konstens relation till arbetarrörelsen, ofta ur ett feministiskt perspektiv. Fredrik Svensk har inom bland annat OTCOP studerat relationen mellan konstnärligt och produktivt arbete i dagens konstvärld. Tillsammans diskuterar de hur en kan närma sig frågor om klassamhället idag i dagens konst?

Medverkande:
Petra Bauer, konstnär och doktorand vid Konstfack i Stockholm
Tina Carlsson, konstnär och lektor vid Konstfack i Stockholm
Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten & konstteoretiker vid Akademin Valand

Paletten 297

Paletten #297

REDAKTIONELLT

Hur korrumperar man på bästa sätt de neoliberala utbildningssystemen? Inifrån eller utifrån? Har den traditionella vänsterkritiken en framtid, eller bekräftar den bara systemet i stället för att komma med konkreta lösningar? Josefine Wikström har varit på ett symposium om saken i fråga. Vad hände egentligen med årets Sydneybiennal. Theodor Ringborg skriver om händelserna från ett säreget insiderperspektiv. Hur ser diktatorkonsten ut i dag? Manu Washaus åkte till Ukraina och fann en revolutionär konstutställning baserad på Viktor Yanukovychs konstsamling.

Vad händer egentligen med diskussionen om curatorsrollen? Power Ekroth har besökt en konferens i ämnet och ser en självupptagenhet på väg att kapsejsa. I detta nummer fortsätter vi också diskussionen kring bilden och fotografins status i dag. Daniel Pedersen reflekterar över Charcots pseudovetenskapliga fotografering av den så kallade hysterin och fångarna i Sonderkommando i Auschwitz-Birkenau som fick fotografera sina kamrater innan de skickade dem in i döden.

Med utgångspunkt från sitt skrivbord skriver Sara Arrhenius om den rumsliga expansionen av skrivandets och läsandets plats – om nätverket av databaser vi ständigt är en del av och om globaliseringen av samtidskonsten, om Hans Belting, om konstnären Laura Lima och om vikten av en historiereflekterande konstinstitution med en stark relation till en lokal publik.

Konstens Kairo efter revolutionen? Matthew Rana skriver om konstnärerna vars liv hotas av polis och militär. Sven-Olov Wallenstein avslutar med Giambattista Vico, mannen som var med om att skilja mellan naturvetenskapen och vad som kom att bli den vetenskapliga platsen för konsten – humaniora.×

297_content