Arbetarkonst #1 seminarium

Arbetarkonst

Paletten inleder hösten 2014 i samarbete med ABF en programserie med fokus på arbetarkonst. Vad är arbetarkonst idag? Hur ska vi förstå relationen mellan konst och arbete vår tid? 

Arbetarkonst – ett skandalöst begrepp?

Arbetarkonst - ett skandalöst begrepp
10 september 2014
kl. 19:00 – 20:30

Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget, Göteborg,

fritt inträde

Programtext:
Ofta talas det om arbetarlitteratur, betydligt mer sällan om arbetarkonst. Har rädslan för att använda begreppet arbetarkonst att göra med en bristande kontakt mellan arbetarrörelsen och samtida konstnärer? Eller är det rentav så att själva begreppet arbetarkonst är skandalöst eftersom det utmanar en i grunden liberal idé om människan och skapandet.

Medverkande:
Fred Andersson, fil. dr. i konstvetenskap, grundare av bloggen Arbetarkonst & verksam vid Åbo Akademi
Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten & konstteoretiker vid Akademin Valand

Evenemanget på Facebook