Arbetarkonst #2 seminarium

Arbetarkonst

Paletten inleder hösten 2014 i samarbete med ABF en programserie med fokus på arbetarkonst. Vad är arbetarkonst idag? Hur ska vi förstå relationen mellan konst och arbete vår tid? 

Representation av arbete i samtida konst

Tisdag 9 december 2014
kl. 19:00 – 20:30

Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget, Göteborg,

fritt inträde

Programtext: Konstnärerna Petra Bauer och Tina Carlsson presenterar sina konstnärliga arbeten och diskuterar med Fredrik Svensk. Petra Bauer och Tina Carlsson är två konstnärskap som på olika sätt närmat sig frågor om konstens relation till arbetarrörelsen, ofta ur ett feministiskt perspektiv. Fredrik Svensk har inom bland annat OTCOP studerat relationen mellan konstnärligt och produktivt arbete i dagens konstvärld. Tillsammans diskuterar de hur en kan närma sig frågor om klassamhället idag i dagens konst?

Medverkande:
Petra Bauer, konstnär och doktorand vid Konstfack i Stockholm
Tina Carlsson, konstnär och lektor vid Konstfack i Stockholm
Fredrik Svensk, chefredaktör för Paletten & konstteoretiker vid Akademin Valand