Releaser för Paletten #307–308

Releaser för Paletten #307–308

 

Bosniens och Hercegovinas Paviljong
i samband med Venedigbiennalen

9e Maj, 18:00
Palazzo Malipiero
3198 San Marco
30124 Venice
Italy

Kassel i samband med Documenta 14

9e Juni 18:00
Friedrichsplatz

Göteborg

17e Maj 18:00
Tidskriften Paletten
Östra Sänkverksgatan 2
413 27 Göteborg
Sweden

Stockholm

17 Juni (tid senare)
I samband med Filosofisk natt på Moderna museet
Moderna museet Exercisplan 4, 111 49 Stockholm